- Fødeklinik skal til at fungere

Amtspolitikere vil gøre alt for at få flere til at føde i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Amtets sundhedsudvalg vil have tilført flere funktioner til fødeklinikken i Frederikshavn, så flere gravide vælger at føde på fødeklinikken og så den dermed også kan eksistere i fremtiden. Der er tale om at døgnbemande fødeklinikken, at det skal være muligt at udføre planlagte kejsersnit i Frederikshavn, at distriktsjordemødre skal tilknyttes og at nybagte mødre og deres børn efter fødsel i Hjørring bør flyttes til barselshvile i Frederikshavn. For få fødsler Efter nedlæggelsen af fødeafdelingen på det gamle Frederikshavn Sygehus er afdelingen omdannet til en jordemoderledet fødeklinik. Dog har der været minimal interesse fra gravide for at føde på klinikken. Således har der i løbet af et år kun været 100 fødsler. Det svarer til, at der blandt de kvinder, som er visiteret til at kunne føde på Fødeklinikken i Frederikshavn, kun er 32 procent, der takker ja til tilbuddet. Ny rapport For at få overblik over, hvorfor gravide fravælger Frederikshavn, og for at få bud på hvad der skal til for at vende udviklingen, har Center for Kompetenceudvikling i samarbejde med JordemoderNordjylland udarbejdet en rapport, hvor konklusionen er, at de omtalte funktioner bør tilføres for at få flere fødsler. - Vi vil gøre alt for at bevare fødeklinikken i Frederikshavn og få den til at fungere optimalt, dels fordi det er vigtigt at have et lokalt tilbud, dels fordi et tilsvarerende tilbud i Hobro fungerer godt og dels fordi ukomplicerede fødsler sagtens kan varetages på fødeklinikken, hvor man tilmed også får tilbud om mere nærhed, omsorg og plads til familien, siger formand for amtets sundhedsudvalg, Karl Bornhøft (SF). Tre vigtige faktorer I rapporten har man blandt andet spurgt nybagte mødre, hvad der kunne have fået dem til at vælge Fødeklinikken i Frederikshavn i stedet for at føde på fødeafdelingen på Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Her svarer 92 procent af de adspurgte, at de ville overveje at føde i Frederikshavn, hvis der var mulighed for at tilkalde en fødselslæge under fødslen. Sammen med muligheden for kejsersnit og muligheden for at få barnet tilset af en børnelæge efter fødslen, er det de tre forhold, som de adsprugte kvinder lægger mest vægt på. Men det er dog forhold, som ikke kan imødekommes i den nuværende sygehusstruktur, fordi der ikke længere er en fødeafdeling og ej heller en børneafdeling på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn. - Men jeg har stor tiltro til, at flere vil vælge at føde i Frederikshavn, når vi får realiseret eksperternes forslag om at tilføre de nævnte funktioner til fødeklinikken, siger Karl Bornhøft. Lokal opbakning Det kræver dog, erkender formanden, at der kommer en bredere accept af det gode tilbud, som fødeklinikken er. - Jeg håber meget, at gravide, praktiserende læger og befolkningen i det hele taget vil stå sammen med os for at bevare fødeklinikken og gøre den til en succes, siger han. Økonomi De økonomiske beregninger for en udvidelse af funktionerne på fødeklinikken er endnu ikke lavet. - Men vi har ingen intentioner om, at alle fødslerne i Vendsyssel skal finde sted i Hjørring, så derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at få flere funktioner til Frederikshavn, siger Karl Bornhøft. Forslaget skal derfor med på sundhedsudvalgets prioriteringskonference for 2006, og må altså forventes her at få det blå stempel.