Fødeklinikken skal udbygges

Ny undersøgelse viser, at der skal være flere funktioner på Fødeklinikken i Frederikshavn, hvis den skal fortsætte med at eksistere

FREDERIKSHAVN:På fødeklinikken på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn skal der etableres døgnbemandet barselspleje og distriktsjordemoderordning, der skal kunne udføres planlagte kejsersnit og ligeledes skal frederikshavnske kvinder, som har født i Hjørring, overflyttes til barselshvile i Frederikshavn. Det er de nye tiltag, som anbefales på baggrund af en ny undersøgelse udgivet af JordemoderNordjylland og udarbejdet af Center for Kompetenceudvikling. Efter fødeafdelingen på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn er blevet nedlagt og erstattet af en jordemoderledet fødeklinik er antallet af fødsler nemlig faldet markant, hvilket har givet øget pres på føde og barselsafdelingerne på Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Undersøgelsen har belyst, hvad der kan få flere kvinder til at vælge at føde på Fødeklinikken i Frederikshavn. Det er disse tiltag, som det nu er op til politikerne at give penge til at realisere, og sker det ikke, vil det ifølge undersøgelsen ikke være muligt at fordoble antallet af fødsler i Frederikshavn. - Vi har endnu ikke sat tal på, hvad det vil koste at udvide funktionerne. Det er noget, vi arbejder med lige i øjeblikket, siger amtsjordemoder Lis Kristensen. Der er heller ikke taget stilling til, om kravene rent praktisk kan imødekommes, for eksempel om der er lægelig kapacitet og faglighed til at kunne foretage planlagte kejsersnit.