Fødeklinikker på vej mod lukning

Karl Bornhøft (SF) kritiserer stop for fødsler i Frederikshavn og Hobro

NORDJYLLAND:Nedtællingen til et definitivt stop for fødsler på klinikkerne i Frederikshavn og Hobro er gået i gang. Hverken Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V), gruppeformændene for amtsrådets to største partier - V og S - eller et flertal i amtets økonomiudvalg vil længere holde hånden over de to jordmoderklinikker, efter at Sundhedsstyrelsen igen har advaret imod, at gravide føder på disse to klinikker. Alligevel møder forslaget om at stoppe for fødsler skarp kritik fra formanden for amtets sundhedsudvalg Karl Bornhøft (SF): - Man skelner ikke mellem råd og påbud. Sundhedsstyrelsen har jo ikke kunnet finde faglige begrundelser til at give et påbud. Derfor er der udelukkende tale om vejledning, fra styrelsens side. I går indstillede et flertal i økonomiudvalget, at amtsrådet på dets næste møde stopper for fødsler på de to klinikker - samme dag som Lars Løkke Rasmussen (V) takkede nej til at give dem en håndsrækning, fortæller medlem af sundhedsudvalget på Christiansborg Birgitte Josefsen (V). Mandag fik hun svar fra ministeren: - Han bakker op om styrelsens vurdering af, at der skal være en fødselslæge tilstede. Økonomiudvalgets indstilling indebærer, at de gravide fortsat kan behandles før og efter fødslen på de to klinikker. Før mødet havde udvalget fået forvaltningen til at foretage beregninger uden om sundhedsudvalget. Pædagogisk tiltag - Det skal ikke ses som en kritik af sundhedsudvalgets arbejde. Men nærmere som et pædagogisk tiltag for de amtsrådsmedlemmer, der ikke er lige så meget inde i sagens forhistorie som sundhedsudvalgets medlemmer, siger formand for økonomiudvalget, amtsborgmester Orla Hav (S) og lægger vægt på, at det er det samme sundhedsudvalg, som har indstillet, at fødslerne på de to klinikker fortsætter, som i sin tid har været med til at etablere dem: - Og det må ikke spænde ben for, at landets øverste myndighed, som i den sidste ende er borgernes garant i sagen, har advaret imod, at gravide føder på klinikkerne. Så det handler både om familiernes sikkerhed og skattekroner i tilfælde af uheld, hvor amtet vil kunne retsforfølges. Både Venstres Jens Christian Larsen, medlem af sundhedsudvalget og økonomiudvalget, og Karl Bornhøft er kritiske: - Jeg bryder mig ikke om, at man sætter et politisk udvalg ud af spil på den her måde, siger SF’eren. Også Knud Størup (UP) og Ulla Astmann Nielsen (S) er medlemmer af begge udvalg og bekræfter over for NORDJYSKE, at et brev fra Sundhedsstyrelsen havde indflydelse på, at de ændrede holdning i sagen og bakkede op om at stoppe for fødslerne på de to klinikker. Afstemningen endte således seks for - en imod. Jens Christian Larsen, der som eneste økonomiudvalgsmedlem stemte imod, hæftede sig nemlig sig ved, at man først fik udleveret brevet, da mødet var i gang. - Det var med til at afgøre min beslutning. For på den måde blev vi afskåret fra selv at tale med Sundhedsstyrelsen for at få dem til at uddybe brevet. Amtets sundhedsudvalg mødes næste gang 10. august - to dage efter at amtsrådet har stemt om økonomiudvalgets indstilling.