Fødevareforskning adskilles fra kontrol

KØBENHAVN:Forskning i fødevarer og vurdering af fødevarerisiko bliver i Fødevareministeriets ny forskningsinstitution Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning, DFVF, skilt ud fra fastsættelse af regler og kontrol, der skal håndteres i Fødevaredirektoratet. Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) har netop godkendt køreplanen for den officielle sammenlægning 1. januar 2004 af Danmarks Veterinærinstitut og Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring. Den ny institution får 750 medarbejdere og et budget på cirka 420 millioner kroner. - Nu kan vi på området for fødevaresikkerhed for alvor leve op til det internationale princip om adskillelse af forskning og risikovurdering, mens Fødevaredirektoratet tager sig af risikohåndtering, herunder regelfastsættelse og kontrol, siger Mariann Fischer Boel. Danmarks Veterinærinstitut har som opgave at forebygge og bekæmpe husdyrsygdomme og være en del af det veterinære beredskab. Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring er referencelaboratorium for de 11 fødevareregioner samt en lang række virksomhedslaboratorier. Instituttet rådgiver om fødevaresikkerhed og ernæring inden for en lang række områder som for eksempel tilsætningsstoffer, næringsstoffer, pesticidrester, antibiotikaresistens og nye levnedsmidler./ritzau/