Fødevareindustrien vil gøre sig fortjent til tillid

KØBENHAVN:Nu vil dansk fødevareindustri have styrket forbrugernes tillid. Skandaler skader alle, og der har været for mange i årets løb, erkender brancheforeningen Fødevareindustrien. Foreningen vil udarbejde et sæt regler for god fødevarepraksis - på managementdansk et Food Charter eller en Code of Conduct - og tog hul på arbejdet med en værdidebat på foreningens årsmøde i går. - Vi ønsker at få en fælles intern forståelse af, hvad der er god fødevarepraksis på en ræke områder som fødevaresikkerhed og -kvalitet, etik, og forbrugerinformation, siger branchedirektør Ole Linnet Juul. Meget af det er noget, virksomhederne gør i forvejen, men der er behov for at få det bedre kommunikeret ud.Problemet er de brodne kar. Hvis en enkelt eller nogle få ikke holder reglerne, skader det hele branchen. Det præcise indhold er det for tidligt at sige noget om. Ole Linnet Juul tror dog ikke, der bliver tale om sanktionsmuligheder. De ligger hos myndighederne. Et af problemerne for branchen er, at ”sagerne” fører til strammere lovgivning, så det bliver sværere at drive virksomhed. Fødevareindustriens Food Charter vil blive præsenteret i begyndelsen af 2007. Industrien er bl.a. inspireret af udviklingen af etiske retningslinjer på andre felter inden for erhvervslivet. Eksempelvis ”god ledelsesskik” (Corporate Governance) og ”virksomhedens sociale ansvar” (Corporate Social Responsibility). - Med et Food Charter skabes et synligt værdigrundlag for de virksomheder, der deltager, og nogle konkrete værktøjer, som udmønter værdierne i praksis, siger Ole Linnet Juul.