EMNER

Fødevareministeren bøjer sig

Mariann Fischer Boel trækker bureaukratiserende forslag om jord-byttehandler

KØBENHAVN:De danske landmænd får fortsat mulighed for at bytte marker indbyrdes - og fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) fik ørene i maskinen i Folketingets fødevareudvalg. Ministeren har tilbagetrukket sin beslutning om at nedlægge det 48 år gamle jordfordelingssystem, som både landmænd, landinspektører og forskere betegner som en demokratisk og velfungerende genvej til mere effektive landbrug. I januar besluttede ministeren at privatisere området, så al jordudveksling fremover skulle foregå som handel med skøder via advokater. Alle involverede parter beskrev i Nordjyske Stiftstidende beslutningen som misforstået og tåbelig, blandt andet fordi skødehandler umuliggør lokale byttehandler, der involverer mange landmænd. På det tidspunkt var ministerens kommentar, at privatiseringen var en "principiel beslutning". - Fornuften har sejret, og det vi jo kun hilse velkommen. Når man har lavet noget juks, så skal man også være parate til at ændre beslutningen, siger næstformand Gert Karkov fra Dansk Landbrug. Medlem af Folketingets fødevareudvalg Erik Mortensen (S) havde onsdag kaldt ministeren i samråd om spørgsmålet. - Hvis det havde været en retssag, så havde vi siddet med en komplet tilståelse fra starten. Hendes kommentar var sådan set, at hun var blevet klogere. Det hun lagde ud med var jo fuldstændig tåbeligt, siger han. - Man kan jo kun kalde det et eklatant nederlag for hende. Fødevareministeren har i stedet besluttet at bevare det hidtidige system, men i privat regi.