Lokalpolitik

Fødevarepark ved slambassin

Vanskeligt at undgå miljøkonflikter på havnen

FREDERIKSHAVN:En ny fødevarepark på Nordhavnen skal placeres ved kanten af et slambassin. Det er i hvert fald hvad forslaget til ny havneplan lægger op til. Fødevareparken er et af de nye elementer i det forslag til havneplan, som kommunens plan- og miljøudvalg får forelagt på mødet onsdag. Fisk og skrot Fiskeindustrierne på det gamle havneområde har længe protesteret mod, at store dele af deres nærmeste omgivelser er blevet forvandlet til skrotplads i forbindelse med ophugning af gamle skibe og udskibning af genbrugsmaterialer. Den slags virker ikke salgsfremmende, når opkøbere fra ind- og udland kommer på besøg hos fiskeindustrien. Men værre er, at der er opstået brande med udvikling af formodet giftig røg i forbindelse med skrotningsarbejdet. Fiskeindustrierne påpeger, at sammenblandingen af miljøfølsom fødevarefremstilling og forurenende skrotning ikke dur i længden. På den baggrund er ideen om udflytning til en ny fødevarepark opstået. Ved at samle flere beslægtede industrier bliver der også mulighed for samdriftsfordele. For eksempel om frysehus, kantine og administrative funktioner. Men det har været vanskeligt for havneplanens fædre at finde en egnet placering til fødevareparken. Fordi den miljøfølsomme fiskeindustri i sig selv udgør en miljøbelastning for omgivelserne. Derfor kan den ikke placeres tæt på f. eks. boligområder. I havneplanen er fødevareparken placeret ved Nordhavnsvej - mellem Mekanord og det inderste slambassin. Men der kan "forventes lugtgener herfra (slambassinet, red.), især i forbindelse med håndtering af havnesediment." (citat fra beskrivelse af område H.14.04 i Forslag til kommunplantillæg nr. 65 - Helhedsplan for Frederikshavn Havn.) Først med tiden, når slambassinerne er fyldt op og dog dækket til, vil lugtproblemet være løst. Bufferzoner Nordhavnen rummer også og skal fortsat rumme stærkt miljøbelastende industri i forbindelse maling, sandblæsning og skærebrænding. For at imødegå at nissen og miljøkonflikten flytter med, er hele Nordhavnen i forslaget til ny havneplan hakket i småstykker med henblik på at koncentrere ensartede industrier i afgrænsede felter og skabe bufferzoner mellem de miljøfølsomme industrier tæt ved byen og de miljøbelastende længst ude på Nordhavnen.