Fødevarer af høj kvalitet er målet

Kvalitet-Måltidens Hus er godt på vej

BRØNDERSLEV:Et projekt omkring kvalitetsfødevarer er bevilget et tilskud på 572.000 kr. fra Direktoratet for FødevareErherv. Det er Rådet for Agroindustri, der står bag projektet på 1.144.000 kr. Rådet for Agroindustri har arbejdet intenst med det nyt projekt vedrørende kvalitetsfødevarer, hvor formand for Brønderslev og Omegns Familiebrug, Kurt Jørgensen, samt direktør for Agrorådet, Bente Albeck-Madsen, er tovholdere. - I erkendelse af, at fødevareindustrien samles på nogle ganske få produktionssteder, og forarbejdningen og markedsføringen bliver ensrettet, undersøgte vi strukturen og iderigdommen hos mindre kvalitetsfødevareproducenter. - Målet er at fremme fødevareindustrien i Nordjylland. Herunder at styrke og produktudvikle samt fremme beskæftigelsen og afsætning under hensyntagen til miljøet, fortæller Kurt Jørgensen. - Helt konkret går indsatsen på at udvikle et regionalt afsætningskoncept, som ved fælles indsats kan styrke virksomhedernees afsætning af kvalitetsfødevarer både på detail- og cateringmarkedet. Kurt Jørgensen tilføjer, at det ny afsætningskoncept bygges op omkring det velrenoverede Rosdahls Råvaremarked i Aalborg. - Råvaremarkedet har eksisteret siden 2000. Det er et marked med et bredt sortiment af gode og friske fødevarer af allerbedste kvalitet. - Målgruppen er typisk ressourcestærke og trendsættende mennesker, der via gode oplevelser, spreder kendskabet til værdien af gode kvaliteter. Udgangspunktet er i første omgang, at 25-30 fødevareproducenter hver investerer 1000-2500 kroner for at deltage i projektet. - Projektet giver mindre fødevareproducenter mulighed for at præsentere og teste sine produkter. - Et resultat, der skal give producenterne lettere adgang til restaurationsbranchen og dagligvarehandelen. Som konsulent er tilknyttet Jimmy Haugaard fra Rævhede Naturprodukter. - Han skal fremadrettet koordinere arbejdet i tæt samarbejde med professionelle fødevareekspeter, kokke og ernæringseksperter, fortæller Kurt Jørgensen, der oplyser, at resultatet gerne skulle blive et Kvalitets-Måltidens Hus, hvis aftagere fokuserer mere på oplevelser og kvalitet end på priser.