EMNER

Fødevarerminister beroliger landbruget

Der skal findes nye faglige belæg for vandmiljøkrav

Lad nu vær"at gå i panik, lød opfordringen fra fødevareminister henrik Høegh (V), da han talte til et par hundrede landmnænd hos landboforeningen Agri Nord torsdag. Temaet var grøn vækst og vandplanerne, hvis krav til landbruget har skabt stor bekymring og vrede i erhvervet, der betragtede det oprindelige krav om reduktion af kvælstofbelastningen i vandmiljøet med 19.000 tons som uigennemførligt. Henrik Høegh søgte at berolige forsamlingen. - Det er jo ikke længere de 19.000 tons, vi taler om, men 9000 tons. Det står nu fast, at vi skal følge samme takt i gennemførelsen af EUs vandrammedirektiv som andre sammenlignelige lande, og at det fortsat skal være muligt at drive landbrug i hele Danmark, fastslog han. Han erkendte, at den oprindelige plan, der kom frem i januar, ikke var godt nok forberedt. Ministeren sagde også, at sommerens debat om landdistrikterne har skabt en bred politisk erkendelse af, at de arbejdspladser, indkomster og bidrag til nationaløkonomien, der skabes herude, er vigtige. De sidste 10.000 tons skal fortsat findes, men Henrik Høegh understregede, at det skal ske på fagligt dokumenterede måder. Han hæftede sig ved et indlæg fra chefrådgiver Leif Knudsen, Videncenter for Landbrug, der mener at kunne dokumentere, at der allerede er gennemført en reduktion på 12.000 tons med tidligere vandmiljøplaner, som skal trækkes fra de 19.000 tons. Han er også indstillet på at revurdere måleværktøjer på vandmiljøets tilstand som ålegræsset. Det stod også klart på mødet, at valgkampen er i gang. - Hvis rød blok kommer til, vil kravet ikke være 19.000 tons, men 30.000 tons, sagde han. Men her blev han gjort opmærksom af fra salen, at der fra Socialdemokratiet på det store protestmøde om vandplanerne i Aalborg i sidste uge faktisk blev stillet i udsigt, at man er klar til at diskutere 19.000 tons som mål. - Det er nyt. Det skal vi holde fast i, sagde han. Mødet torsdag var afdæmpet i forhold til sidste uges. Det er ikke længe siden, henrik Høegh selv var landboleder. Men det var dog tydeligt, at indlæg, der udtrykte frustration og mistillid til den siddende regerings udspil overfor landbruget, fik bifald. Blandt andet kravet om dyrkningsfri bræmmer er en kilde til stærk frustration.