Fødevaretilsyn lukker fiskevogn

Klager over rådden fisk og risiko for fødevaresikkerheden i bod i Thorupstrand

THORUPSTRAND:Efter flere klager fra kunder, der har købt rådden fisk i en fiskebod på Havvejen i Thorupstrand, har Fødevareregion Nord i Aalborg nu forbudt indehaveren at sælge fødevarer fra vognen mere. Det sker fordi fødevaretilsynet efter et uanmeldt kontrolbesøg vurderer, at forbrugernes sikkerhed er i fare, hvis de køber og spiser fisk fra salgsvognen. Ved kontrollen fik indehaveren både en sur smiley, en bøde på 5000 kr. og påbud om at stoppe salget af fisk og fødevarer i det hele taget. Der er både problemer med hygiejnen i vognen, med den lovpligtige egenkontrol, som slet ikke udføres, og med ulovligt salg af fisk fra et køleskab i privatboligen. Forholdene i fiskeboden er så grelle, at en lokal grundejerforening har besluttet at advare mod at købe fisk i boden, hvis den fortsætter. Ejeren af fiskevognen blev i fjor også idømt en bøde på 5000 kr., dengang for salget af fisk fra et køleskab i sit private hus. Han havde også på det tidspunkt kun lov til at sælge fisk fra salgsvognen. Denne gang er grunden til bøden, at han ikke har udført den lovpligtige egenkontrol. Indehaveren vidste slet ikke, at man som ejer af en fødevarevirksomhed skal have et program for egenkontrol og dokumentation for, at den er udført, fremgår det af kontrolrapporten. - Ejeren ved ikke, hvad vi taler om, når vi taler om egenkontrol, noterer den tilsynsførende fra Fødevareregion Nord.