Fødselsboom af indvandrerbørn presser skoler

Der bliver født indvandrerbørn som aldrig før i de 27 nordjyske kommuner, og fødselstallet i fjor slog alle rekorder med hele 550 nyfødte drenge og piger.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, og det omfattende materiale omfatter i øvrigt alle børn født i perioden 1999-2002 af mødre, som er indvandrere eller efterkommere. Der er på kun ét år tale om en stigning på 85 nyfødte - fra 465 i 2001 til 550 i 2002. Hvis man ser på hele den fire-årige periode under ét, så blev der født ialt 1973 indvandrerbørn i Nordjyllands Amt. Aalborg Kommune topper med 277 nyfødte indvandrerbørn i 2002, hvor tallet til sammenligning året forinden var 247. Om forholdsvis få år vil hver syvende - 14,8 procent - elev i én af Aalborgs skoler dermed have en indvandrer-baggrund. Det store åbne spørgsmål er derfor, om f.eks. det aalborgensiske skolevæsen er gearet til de nye tider og udfordringer med det eventuelt dertil hørende skolekaos. Formanden for Aalborg Lærerforening, Bjarne Krogh, mener, at der er behov for uddannelse af lærerne og ressourser til at tage hånd om de to-sprogede børn. Han lægger op til en diskussion angående spørgsmålet om en lidt større spredning af disse børn på flere skoler. Svend Thomsen fra Aalborg Kommunes pædagogiske og psykologiske rådgivning peger allerede nu på problemer med at skaffe tilstrækkeligt kvalificerede to-sprogede lærer, hvilket især rammer de mindre skoler i oplandet.