Fødselsdag Kaj Hvolgaard fylder 75

Ole Torp
Bodil og Kai Hvolgaard i døren ind til den store sal på jagtcentret. Det er ”tirsdagsholdet”, som har sørget for at male husene på centret så flotte. Foto: Ole Torp
10. august 2018 14:16

Man kan faktisk ikke snakke om Hjallerup Jagtforening uden at nævne Bodil og Kai Hvolgaard. De er nærmeste naboer til foreningens klubhus, Hjallerup Jagtcenter, ude i engene, og den meget fine stand, som centret er i, skyldes for en stor dels vedkommende Bodil og Kai. Jagtcentret, som blev bygget i 1997 og senere er udvidet og ombygget, har meget fine faciliteter for jægerne, og folk udefra, som i stort tal deltager i de forskellige arrangementer (bl.a. DM), som afholdes her, udtaler sig i rosende vendinger om stedet.

Kaj Hvolgaard er født og opvokset på Hvolgaard ved Vester Hassing. Efter endt skolegang kom han i købmandslære, men efter soldatertiden arbejdede han som sælger. De sidste 25 år af sit arbejdsliv var han ansat på KMD i Aalborg.

Han har så godt som hele sit voksenliv ydet en indsats som frivillig. Han har således i 30 år været holdleder for Hjallerup Idrætsforenings bedste herrehold i håndbold. Men også Hjallerup Marked har nydt godt af hans indsats. Sammen med Bodil deltog de i morgenservicetjenesten for HIFs parkeringsmandskab.

Kai har altid holdt meget af naturen, og han har været jæger lige siden sin ungdom. Han fik jagttegn allerede som 16-årig og har beskæftiget sig med jagt lige siden. Han blev i første omgang valgt som suppleant til jagtforeningens bestyrelse, og i 2002 blev han valgt ind i bestyrelsen og overtog posten som kasserer.

I en del år var økonomien for Hjallerup Jagtforening ikke særligt god, men det har rettet sig. Det kan vises med et eksempel: Da regnskabet for 2017 blev præsenteret, kunne man opleve et overskud på 60.000 kr. Flugtskydningen (med deltagelse fra hele Nordjylland) alene gav et overskud på omkring 175.000 kr.

Udover at have været kasserer i jagtforeningens bestyrelse i de seneste 16 år, er Kai også formand for Jagtudvalget og Flugtskydningsudvalget. I en periode, hvor børnene var små, var hans deltagelse i jagtlivet sat på vågeblus for at stå på sidelinjen ved deres sportsudfoldelser, og lektiehjælp var ligeledes på dagsordenen. Men så tog han ekstra fat, da børnene var nået en vis alder. Bodil fortæller herom: - Arbejdet i jagtforeningen blev mere og mere omfattende, så jeg tænkte, at hvis jeg ville se ham noget mere, måtte jeg også involvere mig.

Til den årlige generalforsamling var mad og drikke på et temmelig lavt blus, så Bodil spurgte bestyrelsen, om hun ikke måtte stå for det fra næste generalforsamling, og det fik hun lov til. Nu blev der rigtigt kræset for jægerne, og det har da også resulteret i en betydeligt større deltagelse i generalforsamlingerne.

For nogle år siden fik Kai den idé at lave et såkaldt "tirsdagshold". Det er frivillige pensionister, som starter dagen kl. 8.30 med kaffe, og så bliver der slået græs, høvlet vej, tømt baljer med patronhylstre, kørt lerduer ud i husene, brændt ukrudt og meget mere. Der sluttes med lidt varmt mad. Noget af det sidste, som de har lavet er maling af såvel huse som terrasse-møbler.

Bodil og Kai har fået børnene Lone, Lars og Lise. Herudover er der to svigersønner og fem børnebørn. Tilbage i 1997 havde de den sorg at miste sønnen Lars.

Både Bodil og Kai fylder 75 denne eftersommer, og derfor fejrer de sammen 150-års fødselsdag lørdag 15. september med åbent hus på Hjallerup Jagtcenter.

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.
Henter artikler...
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...