Fødselsdagen afgør valg af opsparingsform

Jo nærmere man er pensionsalderen, jo større del af opsparingen bør stå i obligationer

AALBORG:Som pensionsopsparer bør man kigge på dåbsattesten, når man tilrettelægger sin pensionsstrategi. Det fastslår Susanne Hansen og Trine Haals, pensionskonsulenter i Spar Nord Bank. Mens man i forsikringsselskaberne kan tegne en pensionsopsparing med en fast rente fra år til år, sparer man i pengeinstitutterne op i puljer, hvor man selv kan bestemme, om pengene betales til en pulje, der mest investerer i aktier eller i obligationer. - Hvis der er mange år til, at man bliver pensioneret, bør man vælge en pulje med flest aktier, da erfaringen viser, at aktier set over en lang årrække giver det bedste afkast. Men på kort sigt giver aktier også den største risiko for store kursudsving og dermed også risiko for tab. Jo nærmere man er pensionsalderen, jo større del af opsparingen bør derfor stå i obligationer. Her har man normalt ikke lige så stor mulighed for gevinst som ved aktier, men til gengæld er risikoen for tab også meget mindre, og det er vigtigt, hvis der kun er få år til, at opsparingen skal udbetales som pension, forklarer Susanne Hansen og Trine Haals. Spar Nord Bank har derfor etableret fire puljer, som banken anbefaler til hver sin aldersgruppe. Gruppe 1 er for pensionsopsparere op til 40 år. Her investeres der fortrinsvis i danske og udenlandske aktier. Hvis aktiemarkedet er gunstigt, kan hele investeringen ske i aktier, men ved faldende aktiekurser kan puljen også investere i obligationer. Hovedparten af puljens investering vil dog til enhver tid ske i aktier. Gruppe 2 er for kunder mellem 40 og 50 år. Her fylder obligationer mere i puljens investeringer, men der bliver stadig investeret mere i aktier end i obligationer. Gruppe 3 er for kunder mellem 50 og 59 år. Her er der kun en kort årrække til, at opsparingen skal udbetales, og derfor investereres puljens penge primært i obligationer, der jo er mere værdifaste end aktier. En mindre del af puljen bruges dog fortsat til køb af aktier. Endelig er der gruppe 4 for bankens kunder over 59 år. Her investereres næsten alle penge i obligationer - gerne kortfristede obligationer, der er mest værdifaste. En lille del af puljens penge kan dog stadig benyttes til køb af aktier. - Hvilken pulje-gruppe, man bør vælge, afhænger dog ikke kun af alderen. Det er også vigtigt at tage hensyn til risikovilligheden, og hvornår man har tænkt sig at gå på pension. En 59-årig opsparer, der vil gå på pension som 70-årig har jo en meget længere investeringshorisont end en opsparer på samme alder, der vil gå på pension allerede som 60-årig. Derfor er en individuel rådgivning uundværlig, fastslår de to pensionskonsulenter.