Graviditet

Fødsler i Vendsyssel samles

Fødsler samles i Hjørring - Frederikshavn får måske jordemoderledet klinik

VENDSYSSEL:Årligt ser op mod 1650 børn dagens lys på fødeafdelingerne i Frederikshavn og Hjørring, men i fremtiden er det ikke sikkert, at det bliver ved at være sådan. Et af forslagene fra det sparekatalog, som netop er blevet præsenteret for amtsrådets medlemmer, er at samle fødslerne i Vendsyssel i Hjørring, hvor der sidste år var 1033 fødsler, mens der i Frederikshavn blev født 614 børn på sygehusets fødeafdeling. De to fødeafdelinger hører i dag under samme sygehusledelse - Sygehus Vendsyssel - men er stadig to selvstændige afdelinger. Der forventes at kunne spares 6,75 mio. kr. ved en samling af fødslerne, mens et alternativt forslag regner med en besparelse på 5,5 mio. kr. En realisering af besparelsen af anæstesilægesiden vil i følge amtets oplæg afhænge af, hvorvidt det er muligt at videreføre det nuværende traumeberedskab på sygehuset i Frederikshavn uden et skærpet vagtberedskab for anæstesilæger - eller alternativt at afskaffe traumemodtagelses-funktionen i Frederikshavn. Det alternative forslag, hvor der kan spares 5,5 mio. kr., går ud på, at de fleste fødsler samles i Hjørring, men at der fortsat vil være en jordemoderledet klinik i Frederikshavn, hvor forventet normale fødsler skal finde sted. Opstår der imidlertid uforudsete komplikationer på klinikken, skal den fødende køres til Hjørring, hvor der er læger tilknyttet fødeafdelingen. Her kan der bl.a. foretages kejsersnit. Pladsproblemer? Amtet regner med, at den jordemoderledede klinik kan varetage mellem 200 og 400 fødsler årligt, mens specialafdelingen i Hjørring kan tage sig af mellem 1200 og 1400 fødsler om året. I Hjørring regner man ikke med, at der vil være problemer med at rumme flere fødsler rent pladsmæssigt på sygehuset. - Forslaget om en samling har tidligere været fremme, og der ligger fra tidligere en plan for en ombygning af fødegangen, som skal tilføres en ekstra stue, siger adm. overlæge for gynækologisk-obstetrisk afdeling ved Sygehus Vendsyssel, Hjørring, Per Rex. Han oplyser, at der i den fødselsplan, som blev vedtaget i oktober 2002, fra specialeudvalget, der dækker Aalborg, Hjørring og Frederikshavn, blev peget på at stile mod at få to fødesteder i amtet - altså en fødeafdeling ud over den på Aalborg Sygehus Nord. Beslutningen blev tilknyttet en mindretalsudtalelse fra Frederikshavn, hvor man gerne ville beholde fødslerne, og efter lang debat blev det dengang besluttet at fastholde to fødesteder i Vendsyssel. Komplikationer Omkring idéen med en jordemoderledet klinik siger Per Rex: - Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at en jordemoderledet klinik skal ligge tæt ved en specialafdeling, og man har set andre steder, at det ikke er så mange gravide, der ønsker at føde på en klinik. Bl.a. i Skive har man været nødt til at lukke en klinik på grund af for ringe søgning, siger Per Rex. Han tilføjer dog, at det i Vendsyssel er naturligt at pege på at oprette en klinik, fordi faciliteterne findes til det, selv om det overordnet set ikke er ideelt. - Selv om vi visiterer hårdt, og det kun er de absolut forventet normale fødsler, der kommer til at finde sted på en jordemoderledet klink, kan der opstå akutte komplikationer under en fødsel, hvor afstanden mellem Frederikshavn og Hjørring kan være uheldig, siger Per Rex. Chefsygeplejerske på Sygehus Vendsyssel Tove Munch oplyser, at der i Hjørring formentlig også vil være plads til alle på barselsgangen, hvis der bygges lidt om. - Desude kan man arbejde på at få kortere barselsforløb og flere ambulante fødsler. Det er et arbejde, som allerede har været i gang et stykke tid, siger Tove Munch. Formanden for amtets sundhedsudvalg, Karl Bornhøft, (SF), der tidligere har været meget involveret i debatten om fødslerne i Vendsyssel, har umiddelbart ingen kommentarer til det aktuelle spareforslag.