Frederikshavn

Fødsler

Det foreslåes fra amtets forvaltning, at der sker en samordning af de to gynækologisk-obstetriske funktioner (bl.a. fødsler) i Sygehus Vendsyssel, så der i Frederikshavn alene udføres planlagt kirurgi. Al akut gynækologi og obsterik (bl.a. fødsler) vil skulle foregå i Hjørring, hvilket dog skal afklares nærmere. Alternativt foreslåes det, at der oprettes en jordemoderledet fødeklinik i Frederikshavn, mens den specialiserede fødeafdeling kommer til at ligge i Hjørring.