EMNER

Føj for en fuser

SAMMENLÆGNING:Er den almindelige borger interesseret i processen omkring kommunesammenlægningen til Ny Frederikshavn Kommune? Ja - det er mit klare indtryk. Det er klart, at ansatte indenfor det kommunale, politikere, byrådskandidater og andre i den dur er mere end interesserede. De ansatte efterlyser svar på, hvornår der sker udflytning, hvad med omplaceringer på jobbet osv.? Et spørgsmål, der virkelig trænger sig på, nu hvor budgetlægningen for 2006 er ved sin begyndelse, er finansieringen af sammenlægningen. På budget 2005 er der ikke afsat penge til møder osv. Det hedder sig for nuværende, at de ansatte må prioritere i arbejdsopgaverne og ligge nogle til side, når der skal køres f.eks. til Skagen for at deltage i et heldagsmøde inden for ens område. Det er ikke en holdbar situation. Det kommunale arbejde berører i flest henseender mennesker, der skal have sager behandlet og gerne indenfor en overskuelig tid. Derfor er vi nødt til i de tre kommuner i budgetterne for 2006 at afsætte penge til kørsel, møder, personaletimer osv. Nu hævder regeringen, at reformen skal være udgiftsneutral!!! Altså må vi finde de penge indenfor eksisterende budget. Føj for en fuser. Skal de findes på børne- eller ældreområdet? Skal de tages fra asfaltkontoen? Lad os alle holde vore folketingsmedlemmer op på, at det her går ikke uden penge fra staten. Regeringen må anvise finansieringen. Det er den borgerlige regerings projekt sammen med deres venner i Dansk Folkeparti. Hvad har de tænkt sig? Hvad angår oplysning til borgerne om sammenlægningsprocessen arbejdes der med flere metoder til oplysning: Artikler i lokalpressen, hjemmeside, postomdelte informationsskrivelser og lignende. Så det skal nok blive bedre snart.