Føj hvor usselt

Integrationspolitikken har fået lov til at sejle under den nuværende regering, skriver Rasmus Prehn (17.4.).

Det gjorde den så sandelig også under SR-regeringen, ellers ville den jo have været på plads for længe siden. Prehn er så naiv at tro, at bare man kan lokke nogle stærke danskere til at bosætte sig i ghettoerne, vel at mærke nogle, som vil bruge deres fritid på lektielæsning og arrangere fritidsaktiviteter m.m., så river vi da bare nogle boligområder ned og bygger om, "så det bliver mere egnet til bedre integration mellem forskellige grupper". Bemærk venligst, at penge aldrig er et problem, når det drejer sig om de fremmede! Jeg er ikke forbavset over denne rablende naivitet fra politisk side, for det har vi været vant til de sidste 30 år, når det gælder udlændingepolitik. Det er nok langt om længe gået op for en del politikere, at de har båret sig utroligt dumt ad, men de tør alligevel ikke stoppe indvandringen og familiesammenføringerne, for tænk hvad de blåøjede politikere i de andre EU-lande vil sige, hvis Danmark opsiger diverse konventioner. Nej, så er det bedre at forråde det danske folk. Føj, hvor usselt! Elinor Bjeldbak Bjørnøgade 17, Aalborg