Frederikshavn

Føler du dig sikker i Søndergade?

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Rik­ke Niel­sen, Ro­ses Bog­han­del: Jeg er tæt på tra­fik­ken i Søn­der­ga­de, og jeg sy­nes fak­tisk, at bi­lis­terne er gode til at til­pas­se sig for­hol­de­ne. Der er ikke me­get plads, men jeg sy­nes til gen­gæld, at far­ten sæt­tes ned. Men der vil selv­føl­ge­lig al­tid være fart­ga­le, der kø­rer alt for hur­tigt.

FREDERIKSHAVN:Trafiksituationen i Søndergade i Frederikshavn er i de seneste år blevet diskuteret flittigt. I gadens nordlige del er der parkeringspladser i begge sider, hvilket ikke levner meget plads til trafikken. Spørgsmålet er: Føler du dig sikker i Søndergade?