Socialforsorg

Føler sig overtrumfet

Socialudvalg så bort fra flertalsønske blandt medarbejdere, da ændring af distrikter i hjemmeplejen blev taget af bordet.

Hvorfor skal medarbejderne i Jammerbugt Kommune bruge tid på at komme med deres spareforslag, ideer og holdninger til strukturændringer, hvis de alligevel ikke bliver hørt? Det spørgsmål stiller mange medarbejdere inden for ældreområdet, efter at social- og sundhedsudvalget har truffet en beslutning imod ønskerne fra flertallet af medarbejderne. Sagen drejer sig om den fremtidige struktur inden for hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og socialpsykiatrien. Disse over 1000 medarbejdere er inddelt i fire distrikter i dag: Pandrup, Aabybro, Brovst og Fjerritslev. De har haft hver deres chef, men den ene er nu stoppet efter eget ønske, og det fik socialchef Svend Åge Fog til at foreslå, at de fire plejedistrikter skulle lægges sammen til to med hver deres chef. Samtidigt var det på tale at lægge voksen/handicap og myndighedsafdeling sammen, efter at stillingen som myndighedschef blev sparet væk. Løn til leder sparet I hjemmeplejen blev der argumenteret for, at der med to distrikter var åbnet mulighed for bedre samarbejde, en mere ensartet måde at løse opgaverne på - og så selvfølgelig en kærkommen besparelse på 600.000 kroner i lederløn i et år, hvor der skal gennemføres rammebesparelser på i alt to millioner kroner. Distriktschefen i Brovst skulle ifølge forslaget tilbydes en konsulentstilling i administrationen, hvis ekspertise alle skulle kunne trække på. Men her blev der råbt vagt i gevær fra medarbejderne i Brovst samt bruger- og pårørenderådet ved Plejecenter Solbakken i Brovst. De vil ikke af med deres meget vellidte distriktschef. Det ændrede dog ikke ved, at et flertal af medarbejderne anbefalede en struktur med to distrikter. Men 26. april besluttede socialudvalget, at tiden ikke er til at ændre distrikterne, og at der i stedet skal ansættes en ny chef, så der fortsat vil være fire plejedistrikter med hver deres chef. Spildtid med udvalgsarbejde Her var det, at der opstod frustration blandt mange medarbejdere. Det fortæller Majbritt Ulstrup, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne, og Anette Nielsen, der er fællestillidsrepræsentant for social- og sundhedsassistenterne og -hjælperne. - De spørger, hvorfor ingen ville høre på dem. Og hvorfor skulle vi bruge tid på arbejdet i MED-udvalget, hvis flertallets ønsker alligevel sættes over styr, spørger Anette Nielsen. MED-udvalget består blandt af medarbejdernes repræsentanter, og udvalget har holdt flere møder om strukturen for medbestemmelse og medindflydelse på arbejdspladsen. Anette Nielsen og Majbritt Ulstrup mener begge, at sagen har skabt usikkerhed om, hvem der egentlig har kompetence til at træffe beslutninger om strukturændringer, og de kan ikke forstå, at socialchefen på den måde skal fratages den kompetence trods opbakning fra et flertal af medarbejderne. - Når politikerne nu vælger at ansætte en ny chef, må vi finde besparelsen et andet sted. Og vi frygter, at det vil give serviceforringelse for vores ældre borgere, siger Majbritt Ulstrup. For når der ikke skal spares på chefstillingerne, hvor vil politikerne så finde pengene, spørger hun. Samtidigt kalder hun det "uheldigt", at socialudvalget overhører et flertal af medarbejderne og lægger mere vægt på at høre bruger- og pårørenderådet i Brovst, mens de øvrige bruger- og pårørenderåd i kommunen ikke er hørt. Mere medansvar, tak De to fællestillidsrepræsentanter var glade for den funktion, som distriktschefen i Brovst ville få som konsulent, der kunne sætte sig grundigt ind i en række ting og give sin ekspertise videre. - Politikerne synes også, at at ideen med konsulentstillingen er god, og at vi gerne må oprette stillingen inden for de rammer, vi har. Det vil igen betyde, at pengene skal findes et andet sted, altså blandt de medarbejdere, der har den direkte kontakt til borgerne, lyder det. Anette Nielsen og Majbritt Ulstrup mener heller ikke, at de to nye distrikter ville blive for store at overskue for cheferne, der kan trække på en række gruppeledere, som har været på efteruddannelse og ifølge tillidsrepræsentanterne ville kunne træffe mange af de nødvendige beslutninger i dagligdagen. - Den enkelte medarbejder ville også kunne få mere ansvar selv og være med til at tilrettelægge arbejdet. Det har vi råbt på længe, og det kunne skabe mere arbejdsglæde at have mere indflydelse, mener Anette Nielsen. Majbritt Ulstrup mener, at det ligger lige til højrebenet at ændre på distrikterne nu og håber, at politikerne tager sagen op igen - og gerne inden der ansættes en ny distriktschef.