Føler vi os hørt?

Fra 25.10. til 8.11. skal 72.500 sygeplejersker stemme om, hvem der skal repræsentere dem i Dansk Sygeplejeråds kredsbestyrelser. Mit håb er, at de vil bruge bare et øjeblik på at overveje, om vi som sygeplejersker føler os hørt og taget med på råd i den evige debat om det danske sundhedsvæsen, patienternes og medarbejdernes vilkår.

Hvis det ikke er tilfældet, vil jeg opfordre til, at alle gør deres indflydelse gældende, for der er mere end nogensinde brug for, at sygeplejersker træffer et valg. Ikke kun for deres egen skyld, men også for det omgivende samfunds skyld. For langt de fleste mennesker vil før eller siden få brug for en højt kvalificeret og omsorgsfuld sygeplejerske. Men vores sundhedsvæsen står i disse år over for store omstruktureringer og besparelser, derfor er sygeplejerskers ellers høje grad af faglig professionalisme alvorligt truet. og giver vi først køb på den, er vores berettigelse som faggruppe for alvor i fare. At interessen for at stemme til kredsbestyrelsesvalget er stærkt begrænset kunne hænge sammen med, at mange oplever Dansk Sygeplejeråd som en fagforening med højt betalte fagforeningsbosser, der synes at være uendeligt langt fra medlemmerne. Intentionerne er muligvis gode, men budskaberne når sjældent frem, og indholdet ligger som regel langt fra de problematikker, der fylder i flere og flere sygeplejerskers hverdag. En ellers vigtig faglig artikel bliver malplaceret, når overbelægning, stress, omstrukturering, fyringer, overarbejde, lukninger, ledighed, manglende tid og ressourcer er noget af det, der efterhånden fylder og frustrerer i enhver sygeplejerskes liv. Derfor skal vi også arbejde for et Dansk Sygeplejeråd, der er til for medlemmerne og deres behov. Vi har brug for hårdtarbejdende, visionære og modige fag politikere der kan støtte tillidsrepræsentanterne og konstant møde folkevalgte politikere på alle niveauer med høj sygeplejefaglig argumentation. For vi er eksperterne i pleje og omsorg og vi skal være synlige og kræve den indflydelse, vi retmæssigt burde have. Men indflydelse kommer ikke af sig selv, det kræver sammenhold og engagement fra sygeplejerskernes side, samt en stærk fagforening, der tør sætte dagsordenen for fremtidens sygepleje. Samtidig kommer vi heller ikke uden om, at det kræver personligheder, at få taletid i en stadig voksende mediestrøm, og også her er der meget tilbage at ønske fra Dansk Sygeplejeråd. Det dur ikke kun at tale, når man bliver spurgt og altid være den pæne pige i klassen, hvis man har et budskab der skal frem. For så har Lægeforeningen og FOA for længst taget ordet og indflydelsen. Hvor var Dansk Sygeplejeråd f.eks. under valgkampen? Hvorfor konfronterede vi ikke den kommende kvindelige statsminister med fortsat fravær af ligeløn? Hvorfor blandede vi os ikke i debatten om skadestuerne og fremkom med facts og fordelene ved videreuddannelse og opgaveglidning? Hvorfor tilbød vi ikke akutsygeplejersker i ydreområderne til nedbringelsen af respons tiderne? Hvorfor kæmpede vi ikke de små sygehuses sag? Hvorfor fortalte vi ikke hvad overbelægning gør ved patientsikkerheden og arbejdsmiljøet og i øvrigt startede debatten om hvad der er fagligt forsvarlig sygepleje på sygehusene, i psykiatrien og i hjemmeplejen. Disse områder og flere til, burde alle havde været oplagte emner for Dansk Sygeplejeråd at debattere. Men der skete igen ingenting, og vi mister ikke bare indflydelse, positiv omtale og anerkendelse men i takt med politikernes fortsatte besparelser også den altid høje faglighed, der kendetegner sygeplejersker. For på et tidspunkt kan vi ikke arbejde hurtigere, gå på kompromis med mere og springe flere pauser over, så kan vi bare ikke mere og den høje faglighed forsvinder. Siden kan vi så ærgre os over, at vi ikke kom til orde og valgte indflydelsen, og blot konstatere at mindre kompetente faggrupper overtager vores job, fordi høj faglighed og sygeplejersker ikke længere er nødvendigheder i vores danske sundhedsvæsen.