Følg Færøerne

Utilfredshed med EU's fiskeripolitik og krisen i dansk fiskeri får mig til at foreslå, at fødevareminister Mariann Fischer Boel undersøger, hvorvidt den færøske reguleringsmodel for fiskeriet helt eller delvist kan indføres i EU's fremtidige fiskeripolitik. Den færøske model har været en succes. Den har opbakning i hele fiskerierhvervet inklusiv fiskerne, der føler ejerskab for reguleringen. Også den engelske regering og Tony Blair har vist interesse for den og haft repræsentanter på Færøerne for at studere den færøske reguleringsmodel. Færøernes reguleringsmodel blev indført i 1996. Modellen er et kvotesystem baseret på havdage frem for restriktioner af antal af tons for hver enkelt fiskeart. Desuden er Færøernes fiskerizone inddelt i områder, hvor nogle er fredede i kortere eller længere perioder. Hver enkelt båd er placeret i en skibskategori efter fiskeart, aktivitet og tonnage. Den færøske model minimerer også risikoen for kasserede fisk. Alle fisk landes, hvorved fangststatistikkerne bliver mere troværdige og danner et bedre grundlag for den fremtidige regulering. Fiskerne får mulighed for at planlægge deres fiskeri mere langsigtet. De presses ikke til at tage på havet i dårligt vejr og kan mindske fiskeriet, hvis priserne falder uden at sætte fangstrettigheder til. Jeg håber, at vi fremover kan opnå en regulering, som både giver fiskerierhvervet mere frihed og et større ansvar for udnyttelsen af de danske fiskeriressourcer. Derfor er mit forslag nu, at fødevareministeren i første omgang inviterer repræsentanter fra Færøernes Fiskeriministerium til at redegøre for reguleringsmodellen. Jens Chr. Larsen folketingsmedlem (V), medlem af Folketingets landbrugs- og fiskerudvalg