Følgegruppe anbefaler ændringer i gymnasiereform

København, fredag /ritzau/ Gymnasieskolernes udbud af studieretninger skal samles inden for hovedområderne, og optagelsesproceduren skal forenkles, foreslår følgegruppe. Den omfattende reform af gymnasiet, som trådte i kraft fra starten af skoleåret, bør ændres på en række punkter. Det mener følgegruppen for reformen, som netop har afleveret sin første rapport til undervisningsminister Bertel Haarder (V). Følgegruppen foreslår en række ændringer, der skal give ansøgerne et bedre overblik over skolernes udbud af studieretninger og valgfag. Ændringerne betyder blandt andet, at skolernes udbud af studieretninger bliver samlet inden for fastsatte hovedområder, for eksempel de naturvidenskabelige studieretninger og økonomisk orienterede studieretninger. Desuden foreslår gruppen, at der skal skabes en mere overskuelig optagelsesprocedure. Bertel Haarder mener umiddelbart, at forslagene "ser spændende ud". - De problemstillinger, som rapporten peger på, svarer i høj grad til de problemer, jeg er blevet præsenteret for af rektorer, lærere og elever ved mine besøg på landets gymnasier og handelsskoler i den seneste tid, siger Haarder, der regner med meget snart at tage stilling til, hvordan der skal følges op på rapporten. Følgegruppens formand, Katherine Richardson, der er prorektor på Aarhus Universitet, siger, at der er behov for ændringerne for at løse problemer, der skyldes indkøringsvanskeligheder med reformen. - De ændringer, vi peger på, løser selvfølgelig ikke de problemer, som skyldes, at der er for mange elever, som ønsker at gå på bestemte skoler. Men vores forslag vil løse de problemer i forbindelse med optagelsen, som skyldes gymnasiereformen, siger hun. Ifølge Gymnasieskolens Netnyheder synes både Gymnasieskolernes Lærerforening og gymnasierektorerne, at anbefalingerne ser fornuftige ud. Dog beklager gymnasielærernes formand, Gorm Leschly, at det forringede udbud af sprogfag, sammenlignet med det sproglige gymnasium, ikke nævnes i ændringsforslagene, ligesom det undrer ham, at følgegruppen ikke har set nærmere på holddannelser og klassekvotienter, der nogle steder er helt oppe på 34. Også hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener man, at følgegruppen burde have beskæftiget sig med de stigende klassekvotienter. - Overordnet ser anbefalingerne fornuftige ud, men et af de problemer, der i reformens første måneder har optaget eleverne mest, nemlig de alt for høje klassekvotienter, er tilsyneladende gået følgegruppens næse forbi. De stigende klassekvotienter udgør en reel fare for gennemførelsen af gymnasiereformens intentioner, siger formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Uffe Lembo. /ritzau/