Følgesygdomme

SYGEHUS:Den plan, som sundhedsudvalget i amtet tilsyneladende er mest stemt for, vil medføre en meget utilfredsstillende udvikling for sygehuset i Frederikshavn og dermed for hele Nordøstvensyssel. Hvis sygehuset fratages den akutkirurgiske funktion, vil følgevirkningerne også for den medicinske afdeling og gynækologisk afdeling blive drastiske. Disse afdelinger vil nemlig fremover ikke være funktionsdygtige, fordi deres nødvendige samarbejdspartner i den akutkirurgiske afdeling er væk. Derfor vil også de afdelinger visne bort. Det er et stort problem for Nordøstvendsyssel i sig selv. Men der vil komme flere alvorlige følgesygdomme. Fagpersonalet kan nemlig allerede, når planen vedtages, se hvor det bærer hen af. Hvordan vil rekrutteringssituationen til et sådant sygehus blive? Hvordan kan man skaffe nye læger til et sygehus i tilbagegang? Der er grund til at frygte, at den gode rekrutteringssituation, som sygehuset er i i dag, vil ændre sig drastisk. Samtidig vil uddannelsen af reservelæger, der i dag er velfungerende på Frederikshavn Sygehus, forsvinde. Det betyder også, at rekrutteringssituationen til den primære sundhedssektor blandt de praktiserende læger og til hjemmeplejen ødelægges. Samtidig ved vi, at højtuddannede ofte er gift med højtuddannede, læger med sygeplejersker. Når der skal trækkes højtuddannede til et område som Frederikshavn, er det væsentligt, at kunne tilbyde et spekter af jobmuligheder til begge ægtefæller. Det vil området få sværere ved, hvis et funktionsdygtigt sygehus mangler. Det vil ramme mange af vores virksomheder, vores kommunale administration, gymnasiet mm. hårdt. Nordøstvendsyssel er på mange måder ramt. Vi klynker ikke heroppe. Mange initiativer er sat i værk, men hvorfor vil amtet ramme erhvervs- og befolkningsudviklingen i et i forvejen ramt yderområde? Endda uden at det sikrer de tilsigtede besparelser? Og med en forringelse af sygehusdækningen til følge. Nu må Nordjyllands Amt ændre signaler. Østvendsyssel har brug for et bæredygtigt og funktionsdygtigt sygehus i fremtiden - til gavn for erhvervslivet, borgerne - ja, hele samfundet i Nordøstvendsyssel.