Følsomt emne ind i net-debatten

Får Ny Skoledag lov til at overleve en kommunesammenlægning?

HALS:Der er bragt et nyt, følsomt emne ind i debatten på www.hals.dk om Hals Kommunes rolle i en eventuel ny kommunalreform. Det er Hals Kommunes koordinator på Det Digitale Demokrati, Birgitte Paulsen, der i rollen som igangsætter af debatemner har påpeget, at kommunens store satsning på folkeskoleområdet, Ny Skoledag, har en usikker fremtid, hvis Hals Kommune går sammen med Aalborg. Omvendt peger Birgitte Paulsen også på, at skolerne i Hals Kommune i en fusion med Aalborg vil kunne få tilført faglig ekspertbistand og elevtilbud, som skolerne ikke hidtil har haft adgang til. Hertil svarer én af de flittige debatdeltagere, Erik N. Pedersen, at det er samarbejde, der skjal tjene til at løse de faglige problemstillinger, og hans bemærkninger følges op af ungdomsskoleinspektør Hans Jørgen Hvarre, der peger på, at skolevæsenet i Aalborg Kommune har en række meget attraktive tilbud til de ældste elever - tilbud, som det ikke har været muligt at etablere i Hals Kommune. Det er heltidsundervisning for skoletrætte elever, en udbygget skoletjeneste og skolekonsulentafdeling samt et skoletilbud til elever, som er mere til det håndværksmæssige end til det boglige. Det er imidlertid ikke nok til at overbevise Erik N. Pedersen, der svarer igen med en mere overordnet vurdering af borgernes vilkår i en storkommune som Aalborg. Han peger således på, at det for den enkelte borger er lettere at få indflydelse i den lille Hals Kommune end i den store Aalborg Kommune. - Dette er blandt andet noget af det, jeg personligt bruger i min argumentation for, at vi beholder vores nuværende størrelse, men udvider samarbejdet med blandt andet Aalborg og andre nærliggende kommuner i stedet for at ”underlægge” os, som det vil ske via en sammenlægning, tilføjer Erik N. Pedersen. Debatten om den fremtidige skolestruktur i den nuværende Hals Kommune er et led i en månedlang, struktureret debat på www.hals.dk, hvor Aalborg Universitet i forskningsmæssigt øjemed har engageret en række faste debattører og en gruppe af debat-observatører. Det er sket for at se, om en sådan - til tider styret - debat vil give en mere en anderledes debat og eventuelt skubbe til holdningerne.