Følte, at hendes liv var styret

Kræftramt fortæller, hvorfor hun foretrækker privat hjælp

AALBORG:Hun er gået over til privat hjælp til praktiske opgaver og i næste måned vælger hun også privat firma til den personlige pleje. Hanne Hornshøj, kræftramt, kan ikke udholde det kommunale tilbud længere. - Man kan ikke vide, hvornår de kommer og hvem, der kommer. - Der har været mange i tidens løb, siger Hanne Hornshøj og fortæller, at hun har så stor blufærdighed, at hun ikke ønsker at klæde sig af for hele kvarteret. Hun tænker på skiftende personer til hjælp til bad i periode, hvor hun har været mest syg. - Jeg har ikke noget ønske om at blive badet af en ny hveranden dag. Nu klarer hun selv den personlige hygiejne. Der har været så mange forskellige til at rende her, at jeg følte mig jaget dagen lang, og at mistede kontrollen over eget hjem. Pludselig låser de sig ind og står der, selv om jeg har henvist til, at dørklokken er udenfor. De styrede totalt mit liv i en periode, hvor jeg i forvejen var tilstrækkeligt styret af læger og behandling. - De er ligeglade - De er ligeglade med deres brugere. De gider i virkeligheden ikke, lyder konklusionen fra Hanne Hornshøj med tilføjelsen: - Når jeg nu læser om en kommunal bistandsplejer, som stiller sig uforstående over for, hvad de private firmaer kan, som kommunen ikke kan, må jeg sige, at kommunen selv skaber sine egne problemer. I perioder har hun ikke vidst, hvornår hun kunne få sin morgenmad, som hun skulle tage sin medicin sammen med. Tidspunktet kunne svinge fra kl. 7.30 til kl. 10. - Jeg har altid været imod privatisering, men jeg må erkende, at de private altså gør det bedre. De føler noget for de mennesker, de kommer hos, siger Hanne Hornshøj. På et tidspunkt, mens hun havde det dårligst i forbindelse med kemobehandling, kom en thaipige (og jeg er ikke racist, tilføjer hun), men det mindste man må forlange, er da, at man kan kommunikere med dem, der kommer ud. Det var samme hjælper, der forlangte, at hun selv skulle finde støvsugeren frem, og at det ikke var tilstrækkeligt, at hun viste hende, hvor den stod. - Jeg er nok en af de lettere. Jeg er klar i hovedet og kan sige, hvad det er, jeg ønsker, men jeg har ondt af de gamle og demente, siger hun. Hanne Hornshøj har nu hjælp til morgenmad og frokost. Aftensmaden hjælperen datteren med. Desuden har hun to timer til rengøring hver uge. Begge dele vil fremover blive varetaget af firmaet Blæksprutten. Hun skiftede til privat på foranledning af sin visitator, fordi hun tabte sig til omkring 40 kg, og fordi det kunne være uheldigt i forbindelse med hendes behandling.