EMNER

Før bommene går ned

Mens Socialdemokraterne og SF kørte med hele vejen på den trafikpolitiske motorvej, har de allerede den første frakørsel i sigte, når det gælder den kommende skattereform. Der ligger naturligvis også helt andre - og potentielt kontroversielle - fordelingspolitiske muligheder i skat, end der trods alt gør i trafik, fordi der alt andet lige er brug for at finde en ny balance mellem kollektiv trafik og privatbilisme med miljøet som vægtstangen. Men Nordjylland kom heller ikke med i overhalingsbanen i dette trafikforlig. Sammenlagt 135 millioner til udbygning af motorvejen nord for Limfjordstunnelen ved Bouet, til intelligent trafikstyring ved samme tunnel og til støjdæmpning ved Lindholm Station, er naturligvis en slags penge - men mere iøjnefaldende er de penge, det næsten ikke er til at få øje på i det 90 milliarder kroner store forlig. Jovist er der sat 10 millioner af til at færdiggøre en miljøundersøgelse af en tredje Limfjordsforbindelse til og fra Aalborg, og jovist er der afsat 10 millioner til at undersøge en udbygning af rute 26/34 Hanstholm-Skive-Herning. Men det klatter mere, end det batter, fordi det foreløbig hægter store dele af Nordjylland helt eller delvis af den trafikale udvikling - en udvikling, der er nødvendig for, hvordan regionen klarer sig i forhold til resten af landet - og ude i den store, vide verden. Forhåbentlig har de politikere, der udtalte sig til NORDJYSKE fredag, noget at have deres optimisme i, når de betragter de 10 millioner til miljøundersøgelsen for Limfjordsforbindelsen som begyndelsen til, at den også kommer. Den har stor betydning, ikke mindst for trafikken til og fra den nordjyske hovedstad - ligesom en forbedret rute 26/34 har stor betydning for den del af Nordjylland, der skal køre "på tværs" for at komme til motorvejsnettet. Langt hen ad motor- og biveje har det samme betydning her, som de "grønne" kollektive trafikinvesteringer får i Østdanmark. Det kan godt være, at den, der ager med stude, også kommer frem, men det skal ske, før bommene går ned...