Før ikke krig

NATUR:Selv om Vestre Landsret gav tilladelse til, at anlæggelsen af et omstridt testcenter for vindmøller kan fortsætte, kan anlægsloven vise sig at være i strid med EU's habitatdirektiv. Vi er langt ude, når vi udrydder Østerild Klitplantage og så kritiserer dem, der udrydder regnskoven. Det er dumt, at regeringen fører krig mod naturen og Danmarks Naturfredningsforening. Man må have tabt hovedet og al sund fornuft. Naturen er dyrebar, og der skal passes på den.