Lokalpolitik

Fører Hals-politikere sognerådspolitik?

VINDMØLLER:Venstre`s Keld Jul Vagner (K.J.V) forsvarer i NORDJYSKE 18. marts sin modstand af vindmøller i Gaaser Kær. Herunder fremgår det, at han er ganske uenig med sit eget parti i dets ønske om vedvarende energi fra vindkraft. Hvor meget og hvor lidt demokratiske Nordjyllands Amt har været omkring møllerne, skal jeg ikke tage stilling til. Kun undrer det mig, at der ikke har været mere ”larm” fra Keld Jul Vagners partifæller i amtet/regionen, såfremt noget er behandlet forkert? Jeg er meget enig med K.J.V i, at vi fortrinsvis burde have havvindmøller. Men da Aalborg Kommune jo har som en del af sin politik, at den også skal arbejde for en ren vedvarende energi, må vindkraft nødvendigvis være en del af denne. Og jeg går da ud fra, at disse møller bliver sat, hvor de giver den bedste energi og dermed indtjening! Der ud over, går jeg ud fra at der er lokalplaner for området som værende udlagt til vindmøller, hvilket jo gør det betydeligt nemmere at gennemføre - frem for at starte helt forfra. Men når K.J.V og hans kolleger fra det tidligere Hals Kommune bruger de ca. 200 underskrifter imod vindmøllerne i Gaaser Kær som argument, så er det, at jeg er ”nød til” at fremhæve, hvordan de selv så ganske bort fra de mere end 20.000 underskrifter imod en ny vestlig ført motorvej! Vil man bruge de 200 som argument, burde 20.000 vel være langt bedre, eller? Ellers er det, at jeg tillader mig at mene, at Hals-folkene fører sognerådspolitik, og det var vel ikke det som I blev valgt i byrådet for? Hvis det er et svigt imod demokratiet at se bort fra de 200, må det da være et langt større svigt når det går ud over mere end 20.000! Og som den demokratiets vogter som Keld Jul Vagner utvivlsomt er, burde han også kunne indse det.