Førskoleordning i venteposition

Omstridt forslag foreløbig taget af bordet, men budgettet hænger sammen

HALS:Ingen førskoleordning i denne omgang og ikke færre timer til eleverne i skolernes ældste klasser. Det var blandt de mest markante resultater, da der mandag blev indgået forlig om budgettet for 2004. - Det var nok en forkert og forhastet måde, den blev serveret på overfor borgerne, siger Johannes Elsnab (V) om førskoleordningen, der i de seneste uger har fået mange sind i kog. Ordningen er dog ikke helt skrinlagt, men forslaget skal nøjere bearbejdes, inden det kan realiseres. - Vi har indset, at det ikke var realisabelt per 1. januar, siger Borgmester Bent Sørensen (S). Dermed gik kommunen glip af en besparelse på 1,1 mio. kroner. Og det bekymrer borgmesteren. - Men budgettet hænger sammen, understreger han. Tanken om at skære to timer i den ugentlige skolegang for samtlige klasser, så skolerne kunne lukke klokken 12 om fredagen, var også i modvind, og der blev indgået det kompromis, at syvende-, ottende- og niendeklassernes timetal ikke beskæres. Derved spares der 279.000 kroner mindre end forventet i 2004, og fra 2005, hvor besparelsen slår igennem i hele skoleåret, svinder den med 666.000 kroner. - Det er det, jeg er mest ked af ved det forlig. Jeg kunne godt have fået det til at hænge sammen uden, siger Gert Andersen (K), om besparelserne på folkeskoleområdet. En ekstra søttepædagog i børnehaverne og en del af de planlagte almennyttige boliger er blandt det, han godt kunne have undværet. - Men politik er jo mulighedernes kunst. Man er nødt til at indgå kompromisser. Han stiller sig tvivlende overfor, om besparelserne på skoleområdet bliver så store som budgetteret. - Vi ved jo ikke, hvor mange der så skal i SFO i de timer, og der skal sætte en ekstra skolebuskørsel ind om fredagen. Men Jeg håber, det holder. Han glæder sig over den signalværdi, der er i at administrationen også skal spare. Der er nemlig budgetteret med en besparelse på 500.000 på IT-området. Hvordan pengene lige præcis skal findes, kan ingen af politikerne svare på. - Jeg er ikke jublende glad, men i bund og grund tilfreds, siger løsgængeren Jens Møller om forliget. Og tilfredsheden er udbredt blandt byrådskollgerne. Dog udtrykkes der over hele linien bekymring over, at det for en stor del er engangsindtægter, der får budgettets ender til at nå sammen. - Faretruende, kalder Johannes Elsnab det.