Hospitaler

Først besparelser - så arbejdsro

SYGEHUSE:På mødet i regionsrådets forretningsudvalg mandag blev det besluttet, at der skal pågå en analyse om mulige besparelser i forhold til strukturelle rationaliseringer i 2011. Det ligger helt fast, at regionens økonomi er hårdt presset, og at det derfor bliver aktuelt at kigge på, hvor man kan forbedre denne. Derfor er det også okay at få kigget på, om vi kan rationalisere i det nordjyske sundhedsvæsen, men erfaringer viser, at man ikke kan være sikker på at opnå betydelige besparelser ved at nedlægge sygehuse – senest har vi set, at nedlæggelsen af sygehuset i Brovst ikke har givet de forventede besparelser. Derudover skal vi huske på, at det ikke er alt for længe siden, at man ændrede sygehusstrukturen i Nordjylland, og at sygehusstrukturen ikke bare sådan bliver forældet ”over night”. Så lad os nu få kigget på, om der er steder, der kan spares, og dernæst få lukket ned for strukturdebatten, så de nordjyske sygehuse kan få arbejdsro. Vi skal nemlig huske på, at når vi som politikere åbner op for debatten, skaber det fornyet utryghed på de nordjyske sygehuse og dermed sandsynligvis ringere produktivitet - derudover bliver de hospitaler, som konstant indgår i debatten som hospitaler, vi skal have lukket, mindre og mindre attraktive at være både indlagt og ansat på.