Først budget, så skolestruktur

Skolelukninger 29. september 2002 08:00

HOBRO: Når politikerne har lagt sparekniven på hylden og meldt færdigt arbejde med budget 2003, går børne- og kulturudvalget i gang med en større debat om folkeskolens udseende i Hobro Kommune. Emner som heldagsskole og 7. klasser væk fra de små skoler kommer formentlig i spil. Det er ikke sådan, at folkeskolen slipper for nedskæringer i budget 2003. Blandt andet er der lagt op til at spare to lederlønninger, og skolebiblioteker og integration af to-sprogede elever risikerer besparelser. Desuden står Nordre Skole til at miste penge til forsøget med indskolingen. - Vi har bevidst valgt ikke at blande skolestruktur og budget sammen. Det vil der ikke komme noget godt ud af. Men når budgettet er på plads, skal vi i gang med en bred debat om skolerne. Skolebestyrelser, medarbejdere og forældre skal inddrages, siger udvalgsformand Jan Hviid (V). Han ser gerne, at indskolingen, det vil sige børnehaveklassen, 1. og 2. klasse, laves om på alle skoler. Et treårigt forsøg på Nordre Skole har udvidet elevernes timetal fra omkring 20 til 30 om ugen. I stedet for at gå i skole til middag, er skoledagen forlænget til klokken 14. Pædagoger fra sfo'en har deltaget i undervisningen i skolen. Men modellen på Nordre koster 600.000 kroner om året, og det er for dyrt, mener børne- og kulturudvalget. Jan Hviid satser på, at man kan finde en billigere form for heldagsskole, hvor børnene stadig går i skole til klokken 14. Under pædagogstrejken mandag til onsdag ytrede personalet bekymring for fremtiden på sfo-området. Heldagsskolen, der også er blevet kaldet Leg og Læring og udvidet pædagogisk samarbejde, kan få stor indvirkning på sfo-medarbejdernes arbejde. For det første skæres åbningstiden ned med et par timer, og for det andet vil en del forældre melde børnene ud, fordi behovet for pasning forsvinder med en skoledag til klokken 14. I det forlig, som sluttede strejken, fik personalet dog garanti for, at eventuel start på samarbejdet mellem skoler og sfo'er ikke resulterer i besparelser.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...