Først doktor, så professor

Aalborg 12. april 2011 06:00

PROFESSOR: I november forsvarede han sin doktordisputats og erhvervede titlen dr.scient. Nu er han blevet udnævnt til professor m.s.o. (med særlige opgaver) ved Aalborg Universitet. Det har været et godt vinterhalvår for den 63-årige historiker Jørgen Elsøe Jensen, som mange i Aalborg vil kende som aktiv formand for Hasserisstuerne og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur. Blandt historikere er han kendt for sin forskning i danske middelalderbyers fysiske forandringshistorie. Det arbejde dannede baggrund for hans doktorafhandling "Gensidig afhængighed - en arv fra fortiden". Den præsenterede en model for vestlig civilisations udvikling i Europa ca. 900-1300, hvor hjulploven spillede en afgørende rolle. Bedømmelsesudvalget anmodede ham om at udvikle og præsentere resultatet for den internationale forskerverden, og det er den særlige opgave, Elsøe Jensen skal varetage i de kommende år. Han er opvokset i Odense og blev i 1979 cand. mag. i historie og filosofi fra Odense Universitet. Derefter kom han på Nationalmuseets 2. afdeling, og han skrev ph.d. fra Aalborg Universitet i 1993. Året efter blev han tilknyttet historiefaget, hvor han primært underviste i historisk metode. Fra 2006 blev han ansat på Institut for Planlægning. Jørgen Elsøe Jensen er gift med overlæge Anne Marie Boe. Parret slog sig ned i Aalborg i 1991 efter at have boet i Uddevalla i Sverige og i Svendborg nogle år. beukel

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...