Lokalpolitik

Først i betonhus

Sidste runde blev for hård en nød

Byrådet 1978-82. Forrest fra venstre: Ole Niemann Olesen (S), Knud Uggerhøj (V), borgmester Villy Christensen (S), Harry Poulsen (S), Bent Johannes Nielsen (S). 2. række: Kommunaldirektør Poul Wilhelmsen, Sonja Jensen (R), Kaj Henriksen (S), Svend Aage Larsen (S), Helga Bagnkop Jensen ((K), Charles Carlsen (V), 3. række: Valborg Erlendsson (FRP), L. Arp-Jensen (Oplandslisten), Gurli Bonnemann (S). Næstbagerste række: Th. Nepper-Christensen (K), Johannes Sørensen (V), Jørn Graversen (S) og Anders Krøldrup (FRP). Bagerst: Carsten Nedermark (V), Svend Aage Mogensen (S), Verner Jensen (Kr.F.), Jørgen Anesen (FRP).

Byrådet 1978-82. Forrest fra venstre: Ole Niemann Olesen (S), Knud Uggerhøj (V), borgmester Villy Christensen (S), Harry Poulsen (S), Bent Johannes Nielsen (S). 2. række: Kommunaldirektør Poul Wilhelmsen, Sonja Jensen (R), Kaj Henriksen (S), Svend Aage Larsen (S), Helga Bagnkop Jensen ((K), Charles Carlsen (V), 3. række: Valborg Erlendsson (FRP), L. Arp-Jensen (Oplandslisten), Gurli Bonnemann (S). Næstbagerste række: Th. Nepper-Christensen (K), Johannes Sørensen (V), Jørn Graversen (S) og Anders Krøldrup (FRP). Bagerst: Carsten Nedermark (V), Svend Aage Mogensen (S), Verner Jensen (Kr.F.), Jørgen Anesen (FRP).

FREDERIKSHAVN:Der var ingen rigtige besvarelser i sidste runde af decembers adventskonkurrence. Valgperioden for det byråd, der som det første tog Frederikshavns nybyggede betonrådhus i besiddelse, var 1974-78. Spørgsmålet var da også noget drilsk, i og med at det ny rådhus først blev taget i brug til byrådsmøder i slutningen af valgperioden. Derfor pegede en del besvarelser på, at der var tale om byrådet 1978-82. Men ifølge Frederikshavn Stadsarkiv blev et af medlemmerne på fotoet, viceskoleinspektør Kaj Henriksen, slet ikke genvalgt i 1978. Han var indtrådt 1. august 1977 som suppleant for jord- og betonarbejder Svend Nikolajsen. Så fotoet er med andre ord taget sidst i valgperioden 1974-78 og formentlig i forbindelse med det første byrådsmøde i det dengang nye rådhus. Voldsom debat En af den tids byrådsmedlemmer, Anders Krøldrup, husker tydeligt den forudgående voldsomme debat om det byggeri af beton, der nu svier til skatteborgerne. - Fra vores side af bordet forslog vi røde mursten ligesom Alpha Diesels dengang nye administrationsbygning, men de ville have det i beton, fordi det var så moderne dengang, mindes Anders Krøldrup. Hva' dælen Han husker også, hvordan Frederikshavns Avis' daværende chefredaktør Bent Eilertsen med store typer i sin avis proklamerede: Hva' dælen nøler de efter!, fordi Venstre-politikeren Knud Uggerhøj ikke turde slå til og tage borgmesterkæden fra socialdemokraten Villy Christensen, sådan som der ellers var skabt mandatmæssig basis for ved valget. - Vi havde jo hidtil holdt byrådsmøderne i Kommandantboligen, så chefredaktøren syntes den Tordenskiold-overskrift passede fint, husker Anders Krøldrup, der selv blev valgt i byrådet i 1974 og sad fire perioder frem, de to første for Fremskridtspartiet, de to sidste som konservativ. Mens Kommandantboligen i dag huser Tordenskioldsgarden, står et andet og endnu ældre rådhus end det af beton nu også til dels ubenyttet hen: Retsbygningen i Danmarksgade. Mens der stadig er gang i den bagvedliggende arrest, er retsmøderne definitivt flyttet til Hjørring. Retsbygningen, der er opført i 1844, menes at have været Frederikshavns første rådhus. Frederikshavns købstadsprivilegier skriver sig ganske vist tilbage fra 1818, men inden bygningen i Danmarksgade blev taget i brug, var rådsmøderne bl.a. blevet holdt i byfogedens bolig på gården Frydenstrand. Siden var der i en periode politistation i bygningen i Danmarksgade, inden den blev til arrest- og retsbygning.