Lokalpolitik

Først Skagen, så Hals, og...

HØJHUSE:Det var en god oplevelse at se nyheden i TVN d. 7/12, da kommunen trak sit forslag i Hals. Jeg synes borgmesteren så lidt ærgerlig ud, men det har han da ingen grund til. - Ja først Skagen, så Hals, og (hvad) så Aalborg? Vi står jo selv for samme tur meget snart. Har vi idealisme, kampgejst og motivation nok, til at sige fra, når vi ikke er enige med kommunen, - ikke mindst angående højhusbyggeri på havnen? Vi kunne godt have brug for et bredt og upolitisk samvirke, til positiv og konstruktiv dialog med kommunen, når det brænder på. Vi må have kræfter, der kan mønstre et sådant hold. Kommunen har et problem, og heri ligger en forklaring. Vi får (stadig) ikke nok midler fra Staten. Derfor må man prøve andre veje, f. eks. ved salg af attraktive byggegrunde. Det har medført en kraftig debat om højt byggeri på havnen. D. 10. januar behandles indkomne indsigelser og forslag herom i teknisk udvalg. Det ærgrer mig, at jeg ikke i min indsigelse fik et supplerende forslag med. En ide der umiddelbart kan virke både skør, og genial, og som er følgende: Ude i fjorden er der en stor kridtbanke parallelt med Teknisk Forvaltning. Den har en dybde på kun 3 m, er længere end Limfjordsbroen og en gennemsnitsbredde på mere end havnens højeste kornsilo. Hvis den bliver ¿spunset ind¿ og fyldt op, har vi en kunstig ø. Det er en ren guldgrube som meget attraktiv byggegrund. Inddrages 3,5 m, bliver den noget større. Der skal selvfølgelig laves en broforbindelse til Stigsborg, - ja, den kunne jo indgå som begyndelse til en del af en foreslået bybro. Dermed får Stigsborg-området gode udviklingsbetingelser. Naturligvis under nødvendig hensyntagen til de lokale beboere. Ideen kræver en investering, men stillet rigtigt op, er jeg sikker på at der kommer meget mere igen. En anden mulighed er O.P.P. eller ATP som meget aktuelle muligheder. Der er under 2 år til næste kommunevalg. Har vi tænkt over det? Og valgkampen starter noget før. Den er startet i det skjulte, grundlaget er allerede ved at skabes. De store og afgørende indtryk er ved at fæstne sig hos os. Inden længe begynder vi at danne os et billede af hvordan et nyt byråd vil kunne se ud. Ja, - endnu er der tid til at skrotte planer, som folk ikke bryder sig om, (som vi lige har set), og der er tid til at tage nye spændende ideer og forslag op, til gavn for os alle. Et byråd lever kun i 4 år, men sporene, der bliver sat, både de gode og de dårlige - ja de overlever mange byrådsperioder.