Voerså

Først stilhed, så generalforsamling

VOERSÅ:En bevæget næstformand, i "Den Lokalhistoriske Studiekreds i Voerså", Doris Nielsen, indledte sin beretning med på generalforsamlingen med et minuts stilhed til minde afdøde formand Hans Chr. Pedersen, der afgik ved døden i en alt for tidlig alder februar i år. Doris Nielsen har siden da været fungerende formand for studiekredsen. I sin beretning fortalte Doris Nielsen om årets arrangementer. På studiekredsens hjemmebane, der er Voerså Museum, har der været mødeaftener hver tirsdag aften sæsonen igennem, og på programmet har også være t udstillinger, kirkegårdsvandringer og museumsbesøg. Kassereren Jøren Jensen oplæste regnskabet, der viste et underskud på 13.306 kroner. Det store underskud fremkommer ved, at der i årets løb var blevet indkøbt nyt køleskab, ny kopimaskine samt et par andre maskiner til brug i hverdagen. Da formand Hans Chr. Pedersen afgik ved døden, tiltrådte 1. suppleant Elgård Jørgensen bestyrelsen. Elgård Jørgensen og Doris Nielsen blev genvalgt. Resten af bestyrelsen består af Hans Jørgen Ottosen, Else Nielsen og Jøren Jensen. 1. suppleant til bestyrelsen er Ebba Thorndal. Til 2. suppleant valgtes Helen Langeland. Revisorerne Tage Nielsen og Grete Albertsen blev genvalgt. Det samme gjorde revisorsuppleanterne Anker Christiansen og Kirsten Yde Jensen. I den lokalhistoriske studiekreds betaler medlemmerne ikke kontingent, men til gengæld betales for kaffen på hver mødeaften. Prisen har hidtil været kr. 5 - . På generalforsamlingen blev det vedtaget at sætte prisen op til 10. - pr. gang. Under eventuelt var det store samtaleemne ambitionsniveauet for studiekredsen. Hidtil har det gået godt, da Hans Chr. Pedersen lagde et kæmpearbejde, ved simpelthen at bruge al sin fritid på Voerså Museum og studiekredsen. Alle enedes om at sænke ambitionsniveauet lidt, og få det hele til at køre videre. Et af medlemmerne udtrykte det på denne måde. - At leve op til den enmandshær, som Hans Chr. Pedersen var, så skal de fleste af os have flere timer i døgnet, stå noget før op og gå senere i seng.