Først til guitar ...

SINDAL:Ikke alle børn kommer fra et hjem med klaver, men det kan der rådes lidt bod på, idet Sindal har den kommunale Musikskole, som netop har lagt sidste hånd på sæsonprogrammet for 2003/2004. Som sædvanlig i der ret stor spændvidde i tilbuddene, både geografisk, instrument- og aldersmæssigt, men det var ikke uden grund, at musikskole-folket sidste år påpegede, at politikernes besparelser ikke kunne undgå at få konsekvenser. - På grund af kommunens dårlige økonomi er vi blevet pålagt besparelser, som svarer til en reduktion på ca. 10 procent af vore aktiviteter. Det betyder, at vi givetvis vil få ret store ventelister. Derfor opfordrer vi kraftigt til, at tilmeldingsfristen overholdes, da chancerne for at være blandt de heldige, der får undervisning derved vil være størst, lyder det således fra musikskoleleder Erik Randrup. Årets dead-line for tilmeldinger fra aldersgruppen 0 - 25 år udløber 15. marts, og det er da heller ikke de rene dommedagstoner, der præger musikskolelederens forord i sæsonprogrammet: - Vi ser frem til, at Sindal Kommunale Musikskole trods alt fortsat kan være placeret som et væsentligt aktiv i Sindal Kommunes kulturliv. Programmet vil i øvrigt blive uddelt til alle skoleelever i Sindal Kommune, og øvrige interesserede vil kunne få et eksemplar ved at henvende sig til musikskolen eller en af folkeskolerne.