Første anlæg af sin slags

"Wave Dragon" adskiller sig fra tidligere bølgeenergianlæg ved at bygge på et helt nyt princip opfundet af Erik Friis-Madsen fra det sjællandske ingeniørfirma Löwenmark F.R.I. Princippet udmærker sig ved at være en simpel konstruktion og derfor robust over for de store belastninger, som anlæg på havet udsættes for. Anlægget er konstrueret, så bølgetoppene frit kan skylle ind i et bassin, hvis overflade befinder sig et stykke over fjordens overflade. Den vundne højde er lig med energi, der omsættes til elektricitet når vandet via kanaler strømmer igennem turbinerne og tilbage i fjorden. Selve forsøgsanlægget, der er fremstillet af MT Højgaard A/S, står i fem-seks mio. kr. Jens Peter Kofoed skønner, at der ialt er investeret 30-35 mio. kr. i sagen. Halvdelen har de private virksomheder rejst, mens resten er forskningsmidler fra energistyrelsen, EU og flere private sponsorer. Pilotanlægget vil færdigmonteret have en effekt på 20 kilowatt. Med dimensioner ganget op med fire og en halv og anbragt i Nordsøen vil det få en effekt på ca. fire megawatt svarende til to af de havvindmøller, der er opstillet ved Horns Rev.