EMNER

Første arbejdsdag søndag

Fremtiden for Thy Ferries bygger på transport af gods - og mest muligt.

- Vi skal sørge for at holde skibet sejlende. Det er sådan set en meget væsentlig ting i den time charter-aftale, vi har indgået med Thy Ferries. Det siger adm. direktør Lars Lindgaard Christensen fra firmaet Express Shipping i Sæby, ejer af godsfærgen "Clare Express". Fra og med 2. januar skal godsfærgen vise, at der er bund i planerne om at drive færgerute mellem Hanstholm og Kristiansand. I første omgang som en ren godsrute, men på sigt er det Thy Ferries ambition at indsætte større tonnage, så der også kan sejles med passagerer. Mens Express Shipping holder færgen i drift, er det op til Thy Ferries at sørge for, at vogndækket er fyldt med så meget gods, som muligt. Men det er et samarbejde mellem land og vand, understreger Lars L. Christensen. - En del af samarbejdet er, at tingene fungerer, og det forpligter begge parter, siger Lars L. Christensen. Derfor har Thy Ferries og Express Shipping brugt de seneste tre måneder på at aftale vilkårene for det samarbejde, som set fra Thy Ferries side gerne skal være grundlaget for en god og voksende forretning for det nye rederi. Hvor Thy Ferries er relativt nyt, er Express Shipping den erfarne part i samarbejdet. Firmaet har ejet "Clare Express" siden 2000, og har senest haft skibet chartret ud til den skotske stat. - Nu sejler vi for Thy Ferries, og det skal også her være et samarbejde mellem land og vand. Men det fælles mål er klart: Det handler om at få tingene til at fungere, siger Lars Christensen. Mens Express Shipping koncentrerer sig om at alt fungerer mellem kajen i Hanstholm og kajen i Kongsgård ved Kristiansand, er det Thy Ferries, der står for alt det andet. Det vil sige sikrer, at der er folk på kajen til at håndtere færgen, når den er i havn, folk til at laste og losse - og som noget særlig vigtigt: Folk, der skaffer gods at sejle med. - Vi skal vise, at vi er i gang, før vi for alvor for noget gods at sejle med. Det er sådan set øvelsen, men vi har allerede nu en række samarbejdsaftaler med primært danske vognmænd som lover godt, siger direktør Kenneth Parmo Nielsen, Thy Ferries. Selv om Poul Røge, en af de helt centrale tovholdere på færgeprojektet, og Bjarne Andersen, begge medlemmer af Thy Ferries bestyrelse, er helt enige om, at det var en "forløsningens stund", da "Clare Express" gik til kaj i Hanstholm, er de også enige om, at det, der skal bære satsningen fremover, er gods i størst mulig mængde. - Arbejdet med at lave aftaler med vognmænd og speditionsfirmaer fortsætter. Når først vi sejler, vil det gå nemmere og nemmere. For vi skal vise branchen i Danmark og ikke mindst i Norge, at vi er her, siger Bjarne Andersen.