EMNER

Første bytur tages før konfirmationen

Hovedparten af de unge i Hjørring Kommune går første gang i byen som 13-årige

HJØRRING:I går kunne man i disse spalter læse, hvorledes langt størstedelen af de unge i Hjørring Kommune mener, at der skal indføres aldersgrænser for, hvornår man må gå på værtshus. Alligevel ligger gennemsnittet, for hvornår de unge rent faktisk går i byen for første gang, omkring de 13 år. NORDJYSKE har foretaget en stor undersøgelse blandt folkeskoleeleverne i 7. til 10. klasse i Hjørring Kommune. I alt har 64 pct. af eleverne svaret. Det er fra den pågældende undersøgelse, at tallene, der danner baggrund for denne artikel, er hentet. Gennemsnit: 13 år Ud af det samlede elevantal har lidt over halvdelen prøvet at være i byen, og blandt de elever, der således har været i byen, er det ret tydeligt at se, hvornår man normalt begynder at aflægge besøg i nattelivet. Den gennemsnitlige debutalder er som nævnt 13 år, og det er da også på præcis dette alderstrin, at den største gruppe af folkeskoleelever har placeret deres kryds. 32,7 pct af folkeskoleeleverne har således været i byen første gang som 13-årige. Tæt herpå ligger dog alderen 14 år, hvor 27,6 pct. har markeret, at de første gang har været i byen. De resterende svar fordeler sig pænt omkring midtergruppen, men det kan dog bemærkes, at når 16-17 års alderen nåes, såhar de fleste været på værtshus for første gang. Ekstrem tidlig debut I forbindelse med NORDJYSKEs undersøgelse er det iøvrigt bemærkelsesværdigt, at 6,7 pct. af eleverne har svaret, at de har været i byen første gang som 10-årige - eller yngre. Tallet skal dog muligvis tages med et lille forbehold, idet der kan ligge forskellige opfattelser af formuleringen ”gå i byen” til grund. Af spørgeskemaet fremgår det, at der menes besøg på værtshuse eller diskoteker, men hvis det af de unge opfattes som alkoholfrie diskoteker, så er det selvfølgelig en fejlkilde. Halvdelen køber alkohol De unge, der har svaret ja til, at de går i byen, er ydermere blevet spurgt, om de køber alkohol, når de går i byen. Svarene her fordeler sig nogenlunde jævnt mellem ja og nej, dog med en svag overvægt til nej-siden. Mere overraskende er svarene dog fra de unge, der vedgår, at de køber alkohol, når de besøger værtshusmiljøet. Folkeskoleeleverne er således blevet spurgt, om de bliver nægtet at købe alkohol, når de går i byen. 57,2 pct. fortæller, at de altid kan købe alkohol, mens 33,1 pct. svarer, at de ved sjældne lejligheder nægtes at købe alkohol. 8,6 pct. nægtes ofte at købe alkohol, mens kun 1,1 pct. af de 13-16-årige skole-elever aldrig har kunnet købe alkohol.