Første dag i de hvide kitler

Aalborg Universitets medicinsk-tekniske studerende trak for første gang i hvid kittel på Sygehus Vensyssel

De medicinstuderende var blandt andet på besøg her på Patologisk anatomisk institut, da de torsdag var til introduktionsdag på Sygehus Vendsyssel. Arkivoto: Kurt Bering

De medicinstuderende var blandt andet på besøg her på Patologisk anatomisk institut, da de torsdag var til introduktionsdag på Sygehus Vendsyssel. Arkivoto: Kurt Bering

HJØRRING:- Skal vi virkelig over at spise på den snudsker, siger en af de blonde, mandlige medicinstuderende. Det er frokostpause på Sygehus Vensyssel, hvor 63 studerende fra Aalborg Universitets nye medicinsk-tekniske kandidatuddannelse er til introduktionsdag. De har hængt over bøgerne den seneste halvanden måned og torsdag var det så endelig tid til at komme ud og indånde det virkelige sygehusvæsens duft af nypressede, steriliserede senge i kælderen under Sygehus Vensyssel, hvor de studerende skal gennem de praktiske forløb i deres studietid. Sygehuset byder ellers på sandwich og sodavand i foredragssalen, hvor klinisk lektor, overlæge Kim Therkelsen, den seneste time har holdt oplæg om lærers kommunikation. Men en håndfuld mandlige og et par kvindelige studerende føler sig altså mere draget mod grill-baren overfor sygehuset. Det hele på halv tid Det summer blandt de studerende, der er trommet sammen i foredragssalen. De fleste er for nylig flyttet til Aalborg og studielivets kapitel er først lige startet for dem. På sygehusets introduktionsdag får de en første, spæd fornemmelse af begreber som Den Svære Patientsamtale, sygehusets arbejdsmiljø, patientklagesystemet, patalogisk anatomi og en lang række andre emner. Der ligger mange ambitioner i det nye nordjyske, tekniske medicinstudium. - I skal jo nærmest lære det hele på en gang, som overlæge Kim Therkelsen forklarer de studerende. Forventninger overalt Fra sygehusets side er der også store forventninger til de nye studerende. - Det her er jo helt nyt også for os. Vi er vant til at have tredje semester lægestuderende fra Århus på sygehuset, men det her er noget helt andet. Jeg har store forventninger til det her hold studerende, som jeg kan se gøre fyldest i en lang række funktioner, når de er færdiguddannede, siger cheflæge Michael Andreassen, der også var med til at byde de nye studerende velkommen. Ingen halve læger Han ser en stor styrke i den nye kombinationsuddannelse, der samler den kliniske medicin og de mere teknisk-industrielle grene indenfor faget. - Der er det jo så vores opgave, at klæde dem så godt på indenfor den kliniske del, at der på ingen måde bliver tale om halve læger, siger cheflæge Michael Andreassen. De studerende selv havde masser af spørgsmål på denne første dag i kitlen. En læsetung omgang En vil for eksempel gerne vide, om det ikke er svært at nå og læse hele journalen, når lægen går stuegang hos patienterne. - Jo, det er rigtig svært, og vi udvikler en helt fænomenal evne til at scanne med øjnene, lød overlæge Kim Therkelsens svar. At det ikke er noget let tilgængeligt fag, de unge har gjort deres entre i, understregede han flere gange. - I kan roligt regne med 10-12 centimeter tykke bøger indenfor hvert eneste af de medicinske områder, sagde Kim Therkelsen blandt andet. Forskningen trækker De studerende lader sig dog ikke afskrække så let. - Jeg forventer mig rigtig meget af det her studie, og det, at vores uddannelse er anderledes end de traditionelle medicinstuderende, ser jeg mere som en mulighed end en risiko. Især hvis man, som jeg, gerne vil have fingrene i nogle apperater og den tekniske del af medicin, siger 20-årige Louise Næser, der håber på at komme til at forske i bivirkninger og patienttilfredshed, når hun er igennem de mange hyldemeter faglitteratur og kan kalde sig cand.scient.med.