Første etape af medborgerhus iværksat

Nedbrydningsfirma er begyndt nedrivning af husende med garageanlæg og lagerrum

Byggeri 6. september 2002 08:00

NØRAGER: Efter adskillige års planlægning af et fremtidigt medborgerhus indrettet i den tidligere møbelforretning på hjørnet af Vestergade og Vestermarksvej i Nørager er byggeprojektet nu gået i gang. Et nedbrydningsfirma fra Løvel har netop indledt arbejdet med at rive den vestlige ende af møbelforretningen ned, hvor der indtil nu har været garage og lagerrum. Byggetomten skal fremover give plads til en tilbygning på knap 200 kvadratmeter, der placeres vinkelret på den resterende del af bygningen med gavlfacade ud mod Vestermarksvej. Ifølge bygningsinspektør Folmer Kjeldsen skal den nye tilbygning opføres i et plan og indeholde toiletter samt et forsamlingslokale. Samtidigt flyttes den nuværende hovedindgang til den gamle møbelforretning på hjørnet af Vestergade og Vestermarksvej til det nye afsnit. Mange aktivitetsmuligheder Et arkitektfirma fra Aars har i samarbejde med arbejdsgruppen bag planerne om medborgerhuset udarbejdet tegningerne for ombygningen af den gamle møbelforretning. Der er bevilget 5,4 mio kroner fra blandt andet EU, Statens Lokale- og Anlægsfond, og byfornyelsesgruppen til realiseringen af medborgerhuset. Kommunens egen andel udgør 1,25 mio kroner. Betingelsen for at opnå det store støttebeløb på adskillig emio kroner har været, at det første spadestik skete senest 31. august, hvilket skete med startsignalet til nedbrydningsfirmaet. I øjeblikket er det bebyggede areal på 640 kvadratmeterer, og efter nedrivning og tilbygning kommer det samlede areal for medborgerhuset op på 790 kvadratmeter. De eksisterende bygninger skal efter planen blandt andet indrettes til varmestue eller cafe og kontor- og opholds- samt mødelokaler, billard- og diverse værkstedsrum. Allerede på nuværende tidspunkt er der sørget for parkeringspladser for husets fremtidige brugere, nemlig på den kommunale grund lige overfor, hvor der indtil 1993 lå et autoværksted med beboelse. Medborgerhuset forventes at stå klar til indvielse næste sommer, hvilket er omkring otte år efter, at de første tegningsforslag for huset blev udarbejdet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...