Første forkvinde i 70-årig forening

Solbjerg Borgerforenings nye bestyrelse arbejder blandt andet på at anskaffe en flagallé

SOLBJERG:Efter generalforsamlingen har den nye bestyrelse for Solbjerg Borgerforening konstitueret sig og fået sin første kvindelige formand, Doris Sørensen. Det er måske også på tide, for borgerforeningen kan faktisk netop i år fejre sin 70 års fødselsdag. Bestyrelsen har af samme grund tænkt sig at gøre noget mere ud af årets pinsefest, men hvordan er der endnu ikke taget bestemmelse om. Som noget helt nyt vil bestyrelsen også forsøge at skaffe midler til en flagallé, og man har også en idé i støbeskeen om at flage på mærkedage. Foreningens medlemmer skal dog nok blive oplyst nærmere om idéen senere. Ligeledes arbejder bestyrelsen på at genoplive de populære sangaftener i forsamlingshuset til efteråret. Og så gøres der en energisk indsats for at finde en person til at varetage udlejningen af Solbjerg Forsamlingshus, og et foreløbigt tilsagn er givet. Indtil opgaven ligger i faste rammer, udføres den fortsat af formand Doris Sørensen. Bestyrelsen har også allerede været rigtigt i arbejdstøjet. Bestyrelsesmedlemmerne har nemlig lakeret forsamlingshusets gulve i samarbejde med byens malermester, der vederlagsfrit stillede sin arbejdskraft til rådighed. Ved konstitueringen blev Lasse Mark næstformand. Jørgen Skafte, der tidligere har været bestyrelsesmedlem og kasserer, har givet tilsagn om at fortsætte med kassererjobbet, dog uden for bestyrelsen. Sekretær blev Oluf Lauersen. Nyvalgte Jette Solhøj Thomsen fik posten som formand for pr-udvalget. Bestyrelsen består desuden af Peder Pedersen og Carsten Danmark Jensen, der begge er nyvalgte, samt af Tommy Pedersen. Ifølge NORDJYSKE’s arkiv blev Solbjerg Borgerforening stiftet 12. februar 1934, og den første bestyrelse havde syv medlemmer: Tre fra Solbjerg by, smedemester Jens Nymann, købmand Chresten Hovdahl og lærer Kristian Peter Borup, fra Solbjerg Stationsby stationsmester Magnus Sørensen og gartner Artur Justesen og fra Graverhusene forpagter Jens Kølby og skovarbejder Søren Thomsen. Søren Thomsen døde i fjor i en alder af 99 år og blev mindet på borgerforeningens generalforsamling i år.