Første miljøsejr

Regeringen har netop fremlagt vandplanerne, og dermed går vi i gang med at forbedre vandkvaliteten i Danmark.

Dette efter den tidligere regerings smøl, og to års forsinkelse af planerne. Planer, der skal forbedre det danske vandmiljø ved at nedbringe udledningen af kvælstof, fosfor, spildevand samt sikre forbedring af vandløb ved ændret vedligeholdelse, vandløbsrestaurering mm. Vandplanerne skal sikre rent vand i både fjorde, åer, søer, og vandhaner i hele Danmark og dermed også færre dystre nyheder om iltsvind og fiskedød. Samtidig er planerne målrettet efter at få mest miljø for pengene. I stedet for at sprede indsatsen for bedre vandmiljø på alle Danmarks vandløb, har vi valgt at fokusere indsatsen på de 5300 km vandløb, hvor det vurderes, at det vil give mest effekt på kortest tid. Alt for mange steder i Danmark er naturen belastet af enorme mængder urenset spildevand, som udledes fra ejendomme i det åbne land. Med vandplanerne sørger vi for, at 40.000 husstande får forbedret deres spildevandsrensning, så åer og vandløb ikke længere bliver forurenet af spildevand. Landbrugets kvælstofudledning er også en væsentlig faktor i forureningen af vores vandmiljø. Med de nye vandplaner skal kvælstofudledningen fra landbruget derfor reduceres med 9000 ton frem mod 2015. Og med yderligere minimum 10.000 tons efter, at den kommende Natur- og Landbrugskommission har givet deres anbefalinger til hvordan den yderligere reduktion kan foregå. Det glæder Socialdemokratiet meget, at vandplanerne, efter års smøleri fra den tidligere regerings side, endelig er på gaden. For selvom der stadig er lang vej endnu, er vandplanerne en vigtig sejr på vejen mod rent vand i Danmark og nu sikrer vi mærkbare forbedringer af det danske vandmiljø.