Første og største prioritet

Sundhedsvæsenet har været regeringens største prioritet i ti år og er det fortsat.

Bertel Haarder

Bertel Haarder

Og det i en tid, hvor stort set alle områder i det danske samfund må nøjes med nulvækst eller spare. Og resultatet er klart: Ventetiderne falder, og borgernes tilfredshed stiger. Generelt er ventetiderne til operationer faldet fra 90 dage i 2001 til 58 dage i 2010. Ser man alene på Region Nordjylland, er ventetiden faldet fra 57 dage i 2007 til 51 dage i 2010. I 2009 angav 92,8 procent af de patienter, der var indlagt på nordjyske sygehuse, at de havde oplevet behandlingen enten "godt" eller "virkelig godt". Tallet var steget til 94,7 procent i 2010. Det samlede sundhedsvæsen havde i 2010 knap 21 mia. kr. mere at gøre godt med end i 2001. Med genopretningspakken fik sundhedsområdet igen et løft - på 5 mia. kr. i 2011 til 2013. Med sundhedspakken er der nu aftalt et løft på 1,5 til 2 mia. ekstra om året på sundhedsområdet i perioden 2014 og frem til 2020. Desuden har regeringen aftalt, at en eventuel gevinst ved mindre sygefravær i den offentlige sektor, ved at flere indvandrere kommer i arbejde og ved digitalisering og afbureaukratisering, alene skal gå til sundhedsområdet frem til og med 2015. Ingen kender størrelsen af disse mulige gevinster. Men uanset beløbets størrelse viser regeringens beslutning, at sundhedsvæsnet i Danmark er topprioriteret. De kommende ti år vil der blive brugt over 40 mia. kr. til nye moderne sygehuse. Psykiatrien, som i forvejen er løftet med en mia. kroner i forhold til 2001, tilføres yderligere 150 mio. kr. med sundhedspakken. I sundhedspakken går også 150 mio. kr. til en ekstra indsats for tryghed i de tyndt befolkede områder og andre 150 mio. kr. til genoptræning af hjerneskadede patienter. Regeringen vil indføre diagnosegaranti på 30 dage og arbejde for, at Danmark får sit første partikelterapianlæg til omkring en mia. kr. til at behandle kræftpatienter - især børn - i et samarbejde mellem det offentlige og private. Ventetiderne i psykiatrien er rekordlave, det går den rigtige vej med de gennemsnitlige liggetider, flere patienter behandles ambulant, og antallet af genindlæggelser falder.