Første skole for særligt begavede børn

Den private skole åbner ved København i august 2004

Lærerne i folkeskolen ved ikke, hvad de skal stille op, og skolepsykologer befinder sig i den samme situation, når de har med elever at gøre, hvis intelligens og indlæringsevne ligger langt over gennemsnittet. - Disse børn trives dårligt og føler sig udstødt, fordi de ikke får dækket deres basale behov, hverken i eller uden for skolen, fortæller Pernille Buch-Rømer fra Birkerød. Derfor har hun sat sig i spidsen for bestræbelserne på at få oprettet Danmarks første skole for særligt begavede børn. Interessen er stor, beretter hun, og hun føler sig overbevist om, at den private skole kan åbne et eller andet sted i nærheden af København i august 2004. Pernille Buch-Rømer har ledererfaring fra restaurationsbranchen og kan desuden skilte med en læreruddannelse, men den er ikke blevet brugt i praksis. Til gengæld har hun masser af personlige erfaringer med i bagagen. Hendes 11-årige søn indgår i den gruppe af særligt begavede børn, hvis andel af befolkningen ikke er registreret herhjemme, men ifølge udenlandske statistikker udgør mellem to og fem pct. af samtlige skoleelever. Såfremt andelen udgør to pct. af samtlige børn i den danske grundskole, og halvdelen af dem trives dårligt i skolen, vil der være tale om 6000-7000 elever. - Engang sagde en skolepsykolog til mig, at min søn frem for alt skulle gøre sig umage for at være som alle andre. Dermed har han fået at vide, at han ikke er god nok, og dermed er han blevet frataget den ret til personlig udvikling, som bør gælde for alle børn, siger Pernille Buch-Rømer. Hun har kontakt med et stadigt mere omfattende net af forældre i en tilsvarende situation. Det er ikke mindst opbakningen fra denne kreds, som forsyner hende med en tyrkertro på, at skolen kommer i gang næste sommer. - De kan alle fortælle gribende og samtidig skræmmende historier om deres børn. Det skræmmende består i, at historierne om disse børns problemer har så mange fælles træk. Pernille Buch-Rømer er efterhånden nået til den erkendelse, at det ikke altid er mangel på vilje fra folkeskolens side, som gør tilværelsen så vanskelig for denne gruppe af børn. Derimod vejer manglende rummelighed og for få ressourcer tungt, ligesom skolepsykologerne heller ikke synes rustede til at bidrage med konstruktive løsninger. - Der mangler simpelthen et beredskab, som kan hjælpe dem, og så har den danske skole ingen tradition for at arbejde med særligt begavede børn. I andre lande er billedet helt anderledes. I Tyskland betragtes de således som en værdifuld samfundsressource, og derfor samler man børnene på særlige skoler, for at de kan få deres evner stimuleret. Det er ikke Pernille Buch-Rømers ærinde at udklække kommende "superborgere", der kan træde i Niels Bohrs eller Mozarts fodspor. - Selvfølgelig vil det faglige niveau på skolen blive højt, fordi disse børn lærer hurtigere end andre. Men det er meget afgørende, at vi også lærer dem mere end det, som de er allerbedst til, så de kommer ud af skolen som hele mennesker. Hvis ikke det lykkes, får samfundet ikke udbytte af deres kompetencer. - Vi har at gøre med børn, som føler sig meget isolerede i hverdagen, og som karakteriseres af et lille selvværd. Derfor skal den sociale dimension være med til at præge skolen. Det vil så vise sig, at når de hver dag er sammen med ligesindede og ikke skiller sig ud fra flokken, så vil gøre de samme skøre og sjove ting som andre børn. Den kommende privatskole får navnet Mentiqa, en slags sammentrækning af begreberne "mental" og "IQ," altså intelligenskvotient. Ifølge Pernille Buch-Rømers "køreplan" skal lokalerne være fundet inden jul. Mange lærere har henvendt sig og tilkendegivet deres interesse i projektet, og det er tanken, at de, som ansættes, skal gennemgå særlige kurser i månederne før skolestarten. Strategien går på at samle 15 elever på hvert klassetrin i en skole, som fra starten kommer til at omfatte de første syv skoleår og senere udbygges, så den afrundes med 9. klasse. - Og jeg er så optimistisk at tro, at når vi har etableret den første Mentiqa-skole, vil vi kunne videreføre konceptet og lave tilsvarende skoler andre steder i landet, slutter Pernille Buch-Rømer. /ritzau/