Første skridt i ny retning

I de sidste mange år har vi gang på gang oplevet finanslove, hvor der skete massive nedskæringer på uddannelser, sociale ydelser og miljøindsats, hvor der blev strammet på udlændinge- og retspolitikken og indført nye ydmygende kontrolforanstaltninger for arbejdsløse og syge. Samtidig med at de rige fik skattelettelser.

I søndags lykkedes det at få taget nogle skridt i en anden retning. I Enhedslisten har vi langt fra kunnet få al vores politik igennem. Vi har indsamlet krav fra vores medlemmer, fagforeninger, miljøbevægelser med videre og taget mange af kravene med til forhandlingerne. Men særligt den styrke, de Radikale fik ved valget, har gjort det svært at få mange af vores forslag igennem - især kravene om, at de rige skal betale mere i skat. Alligevel er det lykkedes os at få indflydelse på centrale områder, så der nu tages hul på et opgør med VKO politikken. * Vi tager skridt mod en solidarisk omfordeling med blandt andet afskaffelse af en række fattigdomsydelser, de multinationale selskaber skal betale mere i skat, der igangsættes en undersøgelse af Nordsøolieaftalen, der kommer et loft over de riges skattefradrag for pensionsopsparing og skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer afskaffes. * Vi går i gang med en genopretning af velfærden med vedtagelsen om loft over klassekvotienter i gymnasiale uddannelser, flere penge til erhvervsskolerne, flere penge til børnefamilier og flere voksne i daginstitutionerne. Og et opgør med kravet til kommunerne om, at de skal privatisere en del af driften. * Der bliver skabt tusindvis af nye job, hvor vi lægger vægt på, at det især bliver grønne job til gavn for klima og miljø. * Vi sikrer, at de 12.000 arbejdsløse, der risikerer at ryge ud af dagpengesystemet i andet halvår af 2012, får forlænget dagpengene i et halvt år, så der forhåbentlig kan nå at komme nye regler. * Vi tager skridt mod et grønnere Danmark med bedre beskyttelse af drikkevandet, en opprioritering af økologien og penge til energirenoveringer. * Indsatsen mod misbrug af udenlandsk arbejdskraft styrkes markant. * Vi får løsnet lidt på den stramme rets- og udlændingepolitik ved at den kriminelle lavalder hæves til 15 år, familiesammenføringsreglerne for børn forbedres, og der skal udarbejdes en samlet løsning for, hvordan asylansøgerne (herunder afviste asylansøgere) kommer ud af centrene efter seks måneder. Dette er alt sammen vigtige nye skridt i en helt anden retning end VKO-politikken. Men der er stadig rigtig mange krav, vi ikke har fået igennem. Finansloven kommer til at indeholde en række forringelser vedtaget af den tidligere borgerlige regering, som det ikke er lykkedes os at få ud. Vi vil kæmpe for at få gennemført en række krav, der skal sikre gode vilkår for mennesker og miljø. Derfor skal vi have et mere retfærdigt skattesystem, hvor de rige bidrager mere, så vi får større lighed i samfundet. Vi skal sikre et arbejdsmarkedssystem, hvor arbejdsløse behandles anstændigt og ikke risikere at ryge ud af dagpengesystemet, så længe de står aktivt til rådighed for et job, og vi skal sikre et uddannelsessystem uden brugerbetaling og med ressourcer til kvalitet og dem, der har det svært. Vi skal have afskaffet satspuljen, så pensionister, dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som i forvejen har mistet tusinder af kroner pr. år, ikke fortsat sakker agterud i forhold til pris- og lønudviklingen i resten af samfundet. 24-års regel og tilknytningskrav skal afskaffes, så man kan gifte sig med den, man elsker, og varighedsbegrænsningen på sygedagpenge skal væk, så syge borgere ikke kan miste deres forsørgelsesgrundlag. Sunde økologiske fødevarer skal gøres billigere, og vi skal have sat priserne markant ned i den kollektive trafik. Vi vil arbejde for en spekulationsfri finansiel sektor, herunder etablering af en almennyttig bank. Vi vil styrke demokratiet og bekæmpe markedsstyringen og sikre, at kommuner og regioner får udstrakt selvstyre, så de kan styrke udviklingen i lokalsamfundene, og så borgere og ansatte kan tage aktivt del i styringen. Vi skal have erstattet den hidtidige militaristiske udenrigspolitik med en aktiv indsats for fredelig konfliktløsning og forebyggelse. Hvis vi fremover skal fortsætte i en rigtig retning, og helst med større skridt, så kræver det folks selvaktivitet. Enhedslisten kan ikke gøre det alene - vi har brug for hjælp fra fagbevægelsen, elev- og studenterbevægelsen, miljøorganisationer osv. Derfor vil Enhedslisten tage initiativ til møder disse brede folkelige bevægelser for at drøfte, hvordan vi kan skabe aktiviteter, der presser på for flere forbedringer, for eksempel ved at stille forslag i Folketinget. Hovedbestyrelsen i Enhedslisten har bestemt, at folketingsgruppen kan stemme for 2012-finansloven. Men vi er også bevidste om, at rigtig mange mennesker stadig bliver ramt af den asociale politik, som er ført gennem 10 år. Kampen for et mere grønt, socialt og anstændigt Danmark er langt fra slut med finanslov 2012.