EMNER

Første skridt til Leader over landegrænser

Vendsyssel og LandboNord med i dansk/østrigsk fællesprojekt

VENDSYSSEL:En studietur til den nordøstrigske landsby Drosendorf skal føre til, at Leader+ Vendsyssel og LandboNord laver et internationalt Leader samarbejdsprojekt sammen med landsbyen samt en tilsvarende tjekkiske landsby, som Drosendorf har et samarbejde med. Tjekkiet er ikke med i EU's nuværende Leader+ program, men der er lokalt afsat midler til at udvikle landsbyen, og da Drosendrof kun ligger 10 minutters kørsel væk, så var det nærliggende at etablere et samarbejde på tværs af grænsen. - Dermed får vi en firklang i samarbejdsprojektet, hvor studieturen var det første skridt. Nu skal vi til at finde ud af, på hvilket område vi kan samarbejde og lave et konkret projekt, forklarer Leaderkoordinator Flemming Trinskjær. Umiddelbart vil han pege på tre områder for projektet, turisme i landdistrikter, noget omkring organisering af Leader+ eller på biomasse og -energi. - Det sidste kan jeg nok tvivle lidt på, da det danske afgiftssystem gør det svært at starte. Det kræver nok at regeringen vil ændre på reglerne, siger den vendsysselske Leaderkoordinator. Et muligt fjerde område for det kommende samarbejdsprojekt kan blive noget med landbrugsprodukter. - I Østrig har landbruget en noget anden struktur end i Danmark. De har bevaret nogle af de ting vi ikke længere har. Blandt andet besøgte vi en mælkeproducent, som selv sælger direkte til butikker eller til private, og der bliver lavet lokale kvalitetsprodukter i Drosendorf. Noget af det sidste skal vi nok gøre noget mere i, udtaler projektleder Inger Lise Sørensen, LandboNord. De to udgør den danske projektledelse i forhold til samarbejdsprojektet, og sammen med 15 andre danske deltagere fra henholdsvis Leader Vendsyssel, LandboNord, landsbyrådene og lokale offentlige myndigheder brugte de forleden tre-fire dage på at besøge forskellige projekter ved Drosendorf, der både har skabt flere indtægter gennem turisme og flere arbejdspladser. Et kloster var indrettet til helse, en landmand havde lavet en goldbane, flere landmænd havde fået et tæt samarbejde med spisestesteder og et fjerde sted er en bondegård udgangspunkt for en oplevelsesridning. - Det vi oplevede var at de forskellige parter støtter hinanden i stedet for at være konkurrenter, og det er et område, hvor vi kan gør det bedre, tilføjer Flemming Trinskjær. Det er sikkert, at Leader+ projektet bliver til noget, idet det var en forudsætning for Leader+ Vendsyssel kan bruge Leader+ midler på studiebesøg, at det er første skridt i et samarbejde. Det samme gælder LandboNords forbrug af bevilgede midler fra landdistriktspuljen. Studieturen var samtidig en indgang for deltagerne til at få inspiration til, hvilke projekter, der kan arbejdes videre med i det kommende danske landdistriktsprogram, der træder i kraft i 2007.