Første skridt til sikring af farlig skolevej i Hobro

COWI A/S skal formentlig rådgive kommunen, når løgstørvej i Hobro skal gøres mere trafiksikker

Løgstørvej skal trafiksikres, og et projekt til cykel/gangbroer påklistret viadukten skal udarbejdes. Arkivfoto

Løgstørvej skal trafiksikres, og et projekt til cykel/gangbroer påklistret viadukten skal udarbejdes. Arkivfoto

Det bliver formentlig firmaet COWI A/S, der skal rådgive og vejlede politikerne i Mariagerfjord Kommune i forbindelse med trafiksikringen af Løgstørvej i Hobro. COWI skal have omkring 400.000 kr. for at løse opgaven, og firmaets bud var for Mariagerfjord Kommune det mest fordelagtige blandt fire bud, viste det sig, da fristen for at byde ind på opgaven forleden udløb. Trafiksikringen er aktualiseret i forbindelse med lukningen af Nordre Skole med virkning fra næste år. Eleverne skal fremadrettet gå i skole på Rosendalskolen, og det er i den forbindelse, man politisk har garanteret, at skolevejen ikke bliver et problem i hvert fald hvad sikkerhed angår. I dag er det viadukten over Løgstørvej, der er den helt store trafikale fælde, og den væsentligste del af øvelsen går just præcis på at sikre viadukten med en eller to cykelstier/gangbroer. - Vi forudser, at trafiksikringen vil komme til at koste 9,3 mio. kr., men at der heri også er indregnet udgifter til nødvendig trafiksikring af Banegårdsvej. Altså hele strækningen frem til Døstrupvej, hvor Rosendalskolen har adresse, siger formand for udvalget for teknik og miljø, Preben Christensen. Om tallet holder vil vise sig. Først handler det om at få kontrakten med rådgivningsfirmaet underskrevet, så man kan komme videre med den egentlige projektering. Den forventes afsluttet til januar. Her venter så en udbudsrunde på et par måneder. Det egentlige anlægsarbejde ventes igangsat til foråret med afslutning til august, således at skolevejen er maksimal trafiksikker, når det nye skoleår begynder.