EMNER

Første skridt

Regeringen er blevet enig med Enhedslisten om finansloven for 2012 - en ansvarlig økonomisk finanslov, der er social afbalanceret og samtidig sikrer midler til investering i fremtiden.

Vi er stand til at tage de første og markante skridt mod et kulturskifte, hvor vi går målrettet efter at kunne investere i fremtiden og i at give udsatte og minoriteter en hånd. Det sker inden for rammerne af en ansvarlig økonomisk politik, hvor pejlemærket er holdbare offentlige finanser og balance på den strukturelle saldo i 2020. Vi ønsker et samfund, hvor vi kan skabe nye, innovative løsninger gennem samarbejder, og hvor vi gennem uddannelse og forskning kan være hurtige og dygtige til at bruge og udnytte ny viden. Derfor har regeringen fundet ekstra penge til forskning og uddannelse. Det er en vigtig prioritet for os. Finansloven er samtidig socialt afbalanceret, hvor minoriteter bliver tilgodeset: Fattigdomsydelserne er fjernet, der er ikke mere brugerbetaling på fertilitetsbehandling, psykiatriindsatsen opprioriteres, indsatsen for praktikpladser øges samt en lang række andre tiltag. Vi ønsker et samfund, hvor alle skal have mulighed for at være med i fællesskabet. Vi har taget første skridt.