Første spadestik til ny golfbane

Arbejdet med ni hullers træningsbane i gang - senere følger 18 huller

LØGSTØR:Med solide tag i de tre spader sørgede borgmester Jens Lauritzen, den socialdemokratiske gruppeformand, Niels Ole Arndt, samt formanden for Løgstør Golfklub, Lars Erik Bengtsson, for at anlægget af det nye golfanlæg ved Raunstrupgården i Løgstør blev sat behørigt i sving. Første spadestik markerede en milepæl i det kæmpearbejde en flok initiativrige golfentusiaster gennem de sidste par år har udført. Og det var da også en tydelig tilfreds Lars Erik Bengtsson, der bød velkomme til første spadestik, som blev overværet af mange golfinteresserede. Han takkede for stor opbakning bag idéen om et golfanlæg i Løgstør og sagde at det nu er omkring to år sidet første møde omkring banen blev afholdt. - Siden har der været et utal af møder. Hele vejen igennem har vi i initiativgruppen troet på idéen, sagde Lars Erik Bengtsson, der takkede resten af initiativgruppen samt ikke mindst Løgstør Kommune for konstruktivt samarbejde og velvilje. Der lød også en tak til golfbanearkitekt Henrik Jacobsen og det lokale erhvervsliv. - Jeg håber, at det nye golfanlæg må blive ramme om et godt klubliv, og at alle vil føle at det er "vores" golfbane. Døren til klubhuset vil i videst muligt omfang altid være åben, sagde Lars Erik Bengtsson. Borgmester Jens Lauritzen lagde ikke skjul på, at golfbaneanlægget vil blive et stort aktiv for kommunen. - En stor tak til initiativtagerne. I har vist stort gejst, sagde Lauritzen, der understregede, at kommunens køb af det 81 hektar store areal også var med henblik på at sikre de store mængder drikkevand i undergrunden. Også Niels Ole Arndt sendte sine bedste ønsker for golfbanen, og så blev spaderne ellers sat i jorden. Det vil koste omkring 10 mio. kr. at anlægge banerne.